Folders

ArchiMate-hiërarchie Folders
Element-id  : Omgevingswet/id-4a2d38d8-7d9f-4fe0-81ce-f9c353f0e93f-0
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Hiërarchie  : 
 • Business
  • Bedrijfsobjecten
  • Actoren en rollen
   • Actoren
  • Actoren en rollen
   • Actoren
   • Externe rollen
   • Externe rollen
   • Interne rollen
  • Processen
   • 1. Procesclusters
   • Interne rollen
  • Processen
   • 1. Procesclusters
   • 5. Generiek model ketensamenhang
   • 6. Serviceformules
   • 7. Bedrijfsobjectenmodel
    • Belanghebbende
   • 4. Ketensamenhang
    • Type I: Gebeurtenissen
    • Bevoegd gezag
     • 023 Behandelen melding incident of handhavingsverzoek
      • 023-03 Leveren reactie melding incident
    • Type II: Diensten
    • Type III: Interacties
   • 5. Generiek model ketensamenhang
   • 2. Bedrijfsprocessen
    • Belanghebbende
    • Bevoegd gezag
     • 023 Behandelen melding incident of handhavingsverzoek
      • 023-03 Leveren reactie melding incident
      • 023-02 Onderzoeken melding incident
      • 025-04 Bekendmaken besluit opleggen sanctie
      • 025-02 Voorbereiden opleggen sanctie
      • 023-01 Intake melding incident
      • 025-03 Besluiten opleggen sanctie
     • 025 Opleggen sanctie
      • 025-04 Bekendmaken besluit opleggen sanctie
      • 025-02 Voorbereiden opleggen sanctie
     • 001 Ontwikkelen omgevingsvisie
     • 041 Adviseren
      • 025-03 Besluiten opleggen sanctie
     • 002 Ontwikkelen programma
      • 025-01 Intake verzoek opleggen sanctie
     • 005 Ontwikkelen projectbesluit
     • 013 Verkennen en begeleiden initiatief
      • 013-01 Intake verzoek verkenning initiatief
      • 013-03 Afstemmen ontwerp initiatief
     • 001 Ontwikkelen omgevingsvisie
     • 041 Adviseren
      • 013-04 Afstemmen vergunningaanvraag
     • 002 Ontwikkelen programma
      • 013-02 Verkennen mogelijkheden initiatief
     • 005 Ontwikkelen projectbesluit
     • 013 Verkennen en begeleiden initiatief
      • 013-01 Intake verzoek verkenning initiatief
      • 013-03 Afstemmen ontwerp initiatief
     • 031 Instrueren andere overheid
     • 043 Samen realiseren
     • 003 Wijzigen omgevingsplan
      • 003-01 Voorbereiden wijziging omgevingsplan
      • 013-04 Afstemmen vergunningaanvraag
      • 013-02 Verkennen mogelijkheden initiatief
      • 003-04 Bekendmaken wijziging omgevingsplan
      • 003-02 Ontwerpen wijziging omgevingsplan
     • 007 Ontwikkelen AMvB’s en Omgevingsregeling
     • 031 Instrueren andere overheid
     • 043 Samen realiseren
      • 003-03 Besluiten wijziging omgevingsplan
     • 003 Wijzigen omgevingsplan
      • 003-01 Voorbereiden wijziging omgevingsplan
     • 051 Behandelen terugmelding
     • 016 Behandelen bezwaar
      • 003-04 Bekendmaken wijziging omgevingsplan
     • 014 Behandelen melding activiteit
      • 003-02 Ontwerpen wijziging omgevingsplan
     • 042 Instemmen
     • 061 Monitoren en analyseren
      • 003-03 Besluiten wijziging omgevingsplan
     • 053 Aanleveren brondata
     • 052 Beheren informatie over objecten
     • 022 Toezichthouden
      • 022-03 Uitvoeren toezichthouden
     • 051 Behandelen terugmelding
     • 016 Behandelen bezwaar
     • 014 Behandelen melding activiteit
     • 042 Instemmen
     • 061 Monitoren en analyseren
      • 022-04 Afronden toezichthouden
     • 053 Aanleveren brondata
      • 022-02 Voorbereiden toezichthouden
     • 052 Beheren informatie over objecten
     • 022 Toezichthouden
      • 022-03 Uitvoeren toezichthouden
     • 015 Behandelen vergunningaanvraag
      • 015-04 Bekendmaken besluit vergunningaanvraag
      • 022-01 Intake toezichthouden
      • 015-03 Besluiten vergunningaanvraag
      • 022-04 Afronden toezichthouden
      • 022-02 Voorbereiden toezichthouden
      • 015-02 Inhoudelijk behandelen vergunningaanvraag
     • 015 Behandelen vergunningaanvraag
      • 015-04 Bekendmaken besluit vergunningaanvraag
      • 015-03 Besluiten vergunningaanvraag
      • 015-01 Intake vergunningaanvraag
      • 015-02 Inhoudelijk behandelen vergunningaanvraag
     • 017 Verweren in beroep
     • 026 Toepassen sanctie
      • 026-03 Uitvoeren toepassen sanctie
      • 015-01 Intake vergunningaanvraag
      • 026-02 Voorbereiden toepassen sanctie
      • 026-01 Intake verzoek toepassen sanctie
     • 017 Verweren in beroep
     • 026 Toepassen sanctie
      • 026-03 Uitvoeren toepassen sanctie
     • 032 Reageren op plannen andere overheid
      • 026-02 Voorbereiden toepassen sanctie
     • 024 Opsporen
     • 044 Regievoeren op samenwerking
      • 026-01 Intake verzoek toepassen sanctie
     • 006 Voorlichten en beantwoorden vragen
    • Initiatiefnemer
    • Eenieder
  • Bedrijfservices
     • 032 Reageren op plannen andere overheid
  • Producten
     • 024 Opsporen
 • Application
     • 044 Regievoeren op samenwerking
     • 006 Voorlichten en beantwoorden vragen
    • Initiatiefnemer
  • Applicatiecomponenten
   • Referentiecomponenten domeinen
    • Eenieder
  • OW Applicatiecomponenten
   • Landelijke voorzieningen
  • Bedrijfservices
   • Referentiecomponenten (GEMMA Kern / Nieuw / Aangepast)
   • Referentiecomponenten domeinen (GEMMA Kern)
  • Producten
   • DSO componenten
 • Application
  • OW Applicatiefuncties
  • _Sync GEMMA en project
   • Omgevingswet
  • Applicatie-interfaces
   • Zaakgericht werken
  • Applicatiecomponenten
   • Referentiecomponenten domeinen
  • OW Applicatiecomponenten
   • Landelijke voorzieningen
  • OW Applicatieinterfaces
 • Motivation
   • Referentiecomponenten (GEMMA Kern / Nieuw / Aangepast)
   • VTH
   • Referentiecomponenten domeinen (GEMMA Kern)
   • DSO componenten
  • _Sync GEMMA en project
   • Omgevingswet
  • Omgevingswet
   • OW Applicatieservices
    • DSO Services
   • Toepasbare regels
  • OW Applicatieinterfaces
   • Omgevingsbeleid
 • Motivation
  • Requirements
   • VTH
  • GEMMA standaardenlijst
   • Standaarden
  • _Sync GEMMA en project
   • Omgevingswet
    • Standaardversies
    • Standaarden
 • Other
  • Standaarden
  • Grouping
  • Junction
   • Toepasbare regels
   • Omgevingsbeleid
  • GEMMA standaardenlijst
   • Standaarden
  • OW Standaarden
   • Versies
  • _Sync GEMMA en project
   • Omgevingswet
    • Standaardversies
 • Relations
  • ArchiMate
   • Aggregations
   • Realizaton-relationships
  • _Sync GEMMA en project
   • Omgevingswet
    • Standaarden
  • Standaarden
   • Aanbevolen
   • Verplicht
 • Other
  • Standaarden
  • Grouping
  • _Sync GEMMA en project
   • Omgevingswet
  • Junction
 • Relations
  • ArchiMate
   • Aggregations
   • Realizaton-relationships
  • _Sync GEMMA en project
   • Omgevingswet
  • Standaarden
   • Aanbevolen
   • Verplicht
 • Views
  • Vergunningaanvragen en meldingen
  • Toepasbare regels en vragenbomen
  • Omgevingsbeleid
  • _Sync GEMMA en project
   • Omgevingswet
    • Naar GEMMA
  • Algemeen
   • Bedrijfsprocessen
    • 023 Behandelen melding incident of handhavingsverzoek
    • 003 Wijzigen omgevingsplan
    • 022 Toezichthouden
    • 015 Behandelen vergunningaanvraag
    • 025 Opleggen sanctie
    • 013 Verkennen en begeleiden initiatief
    • Overige views
     • Ketensamenhang
    • 026 Toepassen sanctie
   • Actoren en rollen
   • Bedrijfsobjecten
  • Interactiepatronen
   • Toepasbare regels
   • Omgevingsbeleid
   • Vergunning, toezicht en handhaving
 • Views
  • Vergunningaanvragen en meldingen
  • Toepasbare regels en vragenbomen
  • Omgevingsbeleid
  • _Sync GEMMA en project
   • Omgevingswet
    • Naar GEMMA
  • Algemeen
   • Bedrijfsprocessen
    • 023 Behandelen melding incident of handhavingsverzoek
    • 003 Wijzigen omgevingsplan
    • 022 Toezichthouden
    • 015 Behandelen vergunningaanvraag
    • 025 Opleggen sanctie
    • 013 Verkennen en begeleiden initiatief
    • Overige views
     • Ketensamenhang
    • 026 Toepassen sanctie
   • Actoren en rollen
   • Bedrijfsobjecten
    • Werkviews
    • Bedrijfsobjectviews
  • Interactiepatronen
   • Toepasbare regels
   • Omgevingsbeleid
   • Vergunning, toezicht en handhaving
  • Services en interfaces
   • GAS - Samenwerkingsfunctionaliteit
   • GAS - Aansluitpunt Informatieproducten
   • GAS - Toepasbare Regels
   • GAS - Landelijke Voorzieningen Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB)
   • GAS - Gebruikerstoepassingen
   • GAS - Stelselcatalogus
   • GAS - Stelselafspraken en PDC
   • GAS - Knooppunt Gegevensuitwisseling
   • GAS - Objectgericht ontsluiten omgevingsdocumenten (Ozon)
   • GAS - Viewer Regels en Kaart


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 mei 2024 om 23:29.