Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Maakcomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Component voor het opstellen van regelingen met tekst, werkingsgebied en annotaties. Onderdeel van Omgevingsbeleidcomponent (ApplicationComponent) Maakcomponen- t Hieronder wordt verstaan: * Kunnen inzien van oude, huidige en nieuwe regelingen. * Kunnen inzien van de geldende regels op een te kiezen datum * Kunnen zien van verschillen (wijzigingen) in regelingen tussen alle vorige versies van de regeling. Toelichting: * Geupdate in versie 1.1: Van could naar must. Hiermee is OBR08 vervallen. * Geupdate in versie 1.3. Toegevoegd: Kunnen inzien van de geldende regels op een te kiezen datum. * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OBR02 Kunnen tijdreizen in regelingen Hieronder wordt verstaan: * Tijdens het opstellen de tekst en geometrie valideren op zaken als: verplichte velden ingevuld, gesloten zijn van geometrie, eventuele verplichte annotaties etc. (Requirement) OBR06 Kunnen bieden van kwaliteitsbewak- ing Hieronder wordt verstaan: * Kunnen ondersteunen van voorkomen van fouten door wijzigen van zelfde artikel door verschillende medewerkers (interne samenloop). * Kunnen bieden van inzicht aan gebruiker van elkaars werkzaamheden. * Kunnen samenvoegen van wijzigingen. Toelichting: * Requirement geupdate in versie 1.2: van should naar must (Requirement) OBR04a Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan plan binnen organisatie Hieronder wordt verstaan: * Kunnen vastleggen van de relatie tussen de regels in het omgevingsplan en tekst uit programma of visie. Toelichting * Intern kunnen toetsen van de impact van de samenhang van de regels tussen deze onderdelen (visie, programma, plan en toepasbare regels). * Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven. (Requirement) OBR09 Kunnen leggen van relatie tussen eigen omgevingsdocu- ment en ander omgevingsdocu- ment Hieronder wordt verstaan: * Kunnen beschikbaar stellen van informatie over activiteiten (en gerelateerde informatie zoals locaties en regels) aan de toepasbare regelcomponent conform de specificaties van het koppelvlak Toelichting: * Aangepaste requirement in versie 1.3: scherper verwoord dat het om informatie-uitwisseling gaat * Deze requirement betreft het kunnen relateren van juridische en toepasbare regels bij het bevoegd gezag zelf (vandaar 'lokaal' in de titel), bijvoorbeeld als omgevingsplan en de bijbehorende toepasbare regels nog in bewerking zijn en de wijziging van het omgevingsplan nog niet bekend is gemaakt. * Let op: Voor het 'lokaal' kunnen relateren van juridische en toepasbare regels werken leveranciers en VNG aan een uitwisselingsstandaard uit (update: augustus 2020). * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OBR01 Kunnen beschikbaar stellen van informatie over activiteiten aan de toepasbare regel component (lokaal) Hieronder wordt verstaan: * Kunnen ondersteunen van voorkomen van fouten door wijzigen van zelfde artikel door verschillende medewerkers van verschillende organisaties (bijvoorbeeld in geval van uitbesteding van het omgevingsplan aan een extern bureau) * Kunnen bieden van inzicht aan gebruiker van elkaars werkzaamheden. * Kunnen samenvoegen van wijzigingen. Toelichting: * Requirement geupdate in versie 1.2. (Requirement) OBR04b Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan plan tussen organisaties Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten. (ApplicationComponent) Omgevingsbelei- dcomponent * requirement is vervallen in versie 1.1 * opgegaan in requirement OBR02. (Requirement) OBR08 Kunnen vergelijken van (onderdelen) van regeling Hieronder verstaan we: * Kunnen bevragen van de dataset behorende bij de regeling. * Kunnen doorzoeken, selecteren, c.q. automatisch presenteren van de informatie in het omgevingsplan op basis van wat relevant is voor het gebruik op dat moment. Toelichting: * Kunnen tonen van een locatie in combinatie met een waarde * Kunnen tonen van alle juridische regels, die voldoen aan bepaalde (zoek)criteria, op een bepaalde locatie * Aangepast in versie 1.3: Tekst aangescherpt. Van categorie "could" naar categorie "onbepaald" waarmee de gemeente zelf het belang kan aangeven. (Requirement) OBR07 Kunnen bieden van inzicht in inhoud van regeling Hieronder wordt verstaan: * Kunnen onderhouden van tekst, geometrie en annotaties van de regeling als eenheid volgens STOP-TPOD (Requirement) OBR00 Kunnen onderhouden van tekst en geometrie als eenheid Component voor het karteren en wijzigen van geometrieen van regels en annotaties in omgevingsdocumenten: omgevingsvisie, programma en omgevingsplan. Deze component is onderdeel van de regelingencomponent.. (ApplicationComponent) Geometriecomp- onent Component voor het opstellen en wijzigen van tekst in een regeling. Bedoeld voor wijzigen van omgevingsdocumenten: omgevingsvisie, programma en omgevingsplan. Deze component is onderdeel van de regelingencomponent.. (ApplicationComponent) Tekst-en- annotatiecompo- nent Hieronder wordt verstaan: * Onder samenloop wordt de situatie verstaan waarin een tekstuele afhankelijkheid tussen twee (of meer) wetsvoorstellen (of met betrekking tot een wet die nog niet in werking is getreden) bestaat terwijl de procedures van totstandkoming in de tijd onafhankelijk van elkaar verlopen. Toelichting: * Requirement wordt in een volgende versie verder gespecificeerd. * Aangepast in versie 1.1: van must naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven. * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OBR05 Kunnen ondersteunen bij samenloop RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 08-06-2021 03:28:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 08-06-2021 03:28:26 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities