Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Geo-gegevens beheercomponent

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Geo-gegevens beheercomponent
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Geo-gegevens beheercomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Geo-gegevens beheercomponent
Definitie  : Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie.
Toelichting  : Met het laagdrempelig beschikbaar komen van GPS-apparatuur in smartphones of in sensoren wordt het inwinnen en vastleggen van geometrie steeds meer onderdeel van de reguliere werkzaamheden van beheerders, inspecteurs en andere medewerkers die zich vanuit het primaire proces in de buitenruimte begeven. Deze inwin- en beheercomponent kent specialistische functies voor het inwinnen en beheren van ruimtelijke gegevens. Bijv. om gegevens te kunnen relateren op basis van ruimtelijke kenmerken. * Analyseren van ruimtelijke gegevens vindt plaat via de 'Geo-informatie analysecomponent' (waarbij in het mogelijk is dat 1 softwareapplicatie beide referentiecomponenten levert). * Registreren en delen van gegevens gaat via de Data-warehousecomponent waarin actuele en historische gegevens voor analyses en rapportages worden opgeslagen. * Visualiseren kan (ook) plaats vinden met behulp van de Visualisatiecomponent of door bedrijfsapplicaties die (ook) ruimtelijke gegevens presenteren.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : b9c3b132-1ec8-4c05-9357-d762e360e15b
Object ID  : b9c3b132-1ec8-4c05-9357-d762e360e15b
Object ID_nl  : b9c3b132-1ec8-4c05-9357-d762e360e15b
Original ID  : id-b9c3b132-1ec8-4c05-9357-d762e360e15b
Semanticsearch  : geo-gegevens beheercomponent
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: