Aanbevolen of verplichte standaard

ArchiMate-modellen > GEMMA kennismodel > RealizationRelationships > Aanbevolen of verplichte standaard
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie Aanbevolen of verplichte standaard
ArchiMate_RealisationRelationship.png
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  RealizationRelationship
Vanaf   :  Referentiecomponent (Zaakafhandelcomponent) (ApplicationComponent)
Documentatie   :  Met de relatie worden de voor een referentiecomponent verplichte of aanbevolen standaarden aangewezen.
Naar   :  Standaard (TMLO) (Constraint)
Toelichting   :  Met deze relatie word vastgelegd wanneer - voor welke referentiecomponent - een standaard verplicht of aanbevolen is. Van de verplichte standaard wordt een pakket geacht de in gebruik zijnde standaardversie(s) te ondersteunen.

Eigenschappen van de relatie 'aanbevolen of verplichte standaard'

  • Verbindingsrol = 'Aanbevolen' of 'Verplicht'
  • Object ID - Unieke sleutel van standaardversie, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
Relatie-id   :  GEMMAkennismodel/1.0/id-da4abf03-1a1c-4100-94ce-3a4d2bb67599
Label  :  Aanbevolen of verplichte standaard
Toelichting  : Met deze relatie word vastgelegd wanneer - voor welke referentiecomponent - een standaard verplicht of aanbevolen is. Van de verplichte standaard wordt een pakket geacht de in gebruik zijnde standaardversie(s) te ondersteunen.

Eigenschappen van de relatie 'aanbevolen of verplichte standaard'

  • Verbindingsrol = 'Aanbevolen' of 'Verplicht'
  • Object ID - Unieke sleutel van standaardversie, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
Object ID  : da4abf03-1a1c-4100-94ce-3a4d2bb67599
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  GEMMA kennismodel