Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

GEMMAkennismodel/1.0/id-ad7e9a1d-bd32-4cd5-a764-779324db7eaf: verschil tussen versies

(SmartConnect import, batch-id = 2018-07-12 GEMMA kennismodel.xml-20180718110113)
(SmartConnect import, batch-id = 2021-04-22 GEMMA kennismodel.xml-20210422130058)
 
Regel 3: Regel 3:
 
|Paginanaam=GEMMAkennismodel/1.0/id-ad7e9a1d-bd32-4cd5-a764-779324db7eaf
 
|Paginanaam=GEMMAkennismodel/1.0/id-ad7e9a1d-bd32-4cd5-a764-779324db7eaf
 
|ImportSource=ArchiMate
 
|ImportSource=ArchiMate
|ArchiMateVersion=3.0
+
|ArchiMateVersion=3.1
 
|Label_nl=Bedrijfsproces
 
|Label_nl=Bedrijfsproces
 
|LabelLanguages=nl
 
|LabelLanguages=nl
Regel 10: Regel 10:
 
|DocumentationLanguages=nl
 
|DocumentationLanguages=nl
 
|Documentation=Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren.
 
|Documentation=Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren.
 +
|Semantictitle=Bedrijfsproces
 
|Toelichting_nl=Bron: GEMMA procesarchitectuur 3.0
 
|Toelichting_nl=Bron: GEMMA procesarchitectuur 3.0
 
|ToelichtingLanguages=nl
 
|ToelichtingLanguages=nl
Regel 19: Regel 20:
 
|Object IDLanguages=nl
 
|Object IDLanguages=nl
 
|Object ID=ad7e9a1d-bd32-4cd5-a764-779324db7eaf
 
|Object ID=ad7e9a1d-bd32-4cd5-a764-779324db7eaf
|CustomProperties=Toelichting, GEMMA type, Object ID
+
|CustomProperties=Toelichting, GEMMA type, Object ID,Semanticsearch
|Semantictitle=Bedrijfsproces
+
|Semanticsearch=bedrijfsproces
 
|Occurs in model=GEMMAkennismodel/1.0/id-7382f25e-04b1-443e-abe5-00fa6e7212c4
 
|Occurs in model=GEMMAkennismodel/1.0/id-7382f25e-04b1-443e-abe5-00fa6e7212c4
 
}}
 
}}

Huidige versie van 22 apr 2021 om 12:09

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en is een kopie van het GEMMA object Bedrijfsproces, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een gebeurtenis is iets dat gebeurt (intern of extern) en gedrag beïnvloedt (bv. bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties) (BusinessEvent) Gebeurtenis Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijke zal worden geleverd aan een burger, een bedrijf of een andere organisatie. Voorheen 'werkproces' genoemd. (BusinessProcess) Deelproces (werkproces) Een bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen resulterend in een specifiek collectief gedrag in een bepaalde context. (BusinessCollaboration) Bedrijfssamenw- erking Een bedrijfsservice is een dienst die voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie. (BusinessService) Bedrijfsservice Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie TriggeringRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship is een AggregationRelationship is opgebouwd uit AggregationRelationship is opgebouwd uit AssignmentRelationship is toegewezen aan TriggeringRelationship leidt tot TriggeringRelationship leidt tot RealizationRelationship realiseert ServingRelationship wordt gebruikt door Deze svg is op 22-04-2021 22:46:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2021 22:46:06 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA kennismodel Bedrijfsproces
ArchiMate_Process.png
Naam  : Bedrijfsproces
Definitie  : Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren.
Toelichting  : Bron: GEMMA procesarchitectuur 3.0
GEMMA type  : Bedrijfsproces
Object ID  : ad7e9a1d-bd32-4cd5-a764-779324db7eaf
Semanticsearch  : bedrijfsproces
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Benadert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: