Applicatieservice

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. (ApplicationService) Applicatie- service Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok (ApplicationComponent) Referentiecom- ponent Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar. (ApplicationComponent) Pakket Een intermediair is een infrastructurele component waarmee een koppeling gerealiseerd wordt In de Softwarecatalogus is gedefinieerd welke referentiecomponenten gebruikt kunnen worden als intermediair (ApplicationComponent) Intermediair- pakket Een referentiecomponent met een beperkte functie. Naamgeving: als primaire doel gegevensopslag is register. Beschrijven wanneer welke (ApplicationComponent) Referentieaan- bieder Een voor gemeenten relevante landelijke- of sectorale informatievoorziening (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke component Een landelijke- of sectorale afnemer van een gemeentelijke applicatiedienst. (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke afnemer Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -component (ApplicationComponent) Referentieafne- mer Een door een leverancier of gemeente geregistreerde versie van een pakket. (ApplicationComponent) Pakketversie Een landelijke- of sectorale aanbieder van een voor gemeenten relevante voorziening (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke aanbieder Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een informatiesysteem dat bepaalde functionaliteit kan leveren. (ApplicationComponent) Applicatiecom- ponent Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- ie Een samenhangende set Diensten, Bedrijfsobjecten en/of Representaties die onder in een Overeenkomst beschreven voorwaarden kan worden afgenomen. (Product) Product / voorziening An application process represents a sequence of application behaviors that achieves a specific outcome. (ApplicationProcess) Applicatieproc- es A technology service represents an explicitly defined exposed technology behavior. (TechnologyService) Infrastructuurs- ervice Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijke zal worden geleverd aan een burger, een bedrijf of een andere organisatie. Voorheen 'werkproces' genoemd. (BusinessProcess) Deelproces (werkproces) Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Samenhangende set gegevens die geautomatiseerd kan worden verwerkt. (DataObject) Gegevensobje- ct Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de dienstafnemer(s)). (BusinessService) Dienst Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. (Constraint) Standaard Een geordende reeks handelingen die ononderbroken wordt uitgevoerd door één mens of machine binnen één bedrijfsfunctie (eenheid van tijd, plaats en handelen). (BusinessProcess) Processtap Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken. (ApplicationInterface) Applicatie- interface Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een product of Product of Dienst. (BusinessProcess) Bedrijfsproces De groepering van applicatieservices voor een doelgroep binnen een domein (Grouping) Domein en doelgroep RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship De door de leverancier geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie geschikt is. (AssignmentRelationship) is geschikt voor De door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt. (AssignmentRelationship) wordt gebruikt voor Deze svg is op 30-03-2023 12:01:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-03-2023 12:01:38 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA kennismodel ApplicationService
ArchiMate_Service.png
Naam  : Applicatieservice
Definitie  : Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service.
Toelichting  : Bron: ArchiMate 2.1
GEMMA type  : Geen
Object ID  : 316e88db-d39c-447d-96fa-9093cf80703d
Semanticsearch  : applicatieservice
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2023 om 08:44.