GEMMA Zaaktypecatalogus


Gemeenten werken aan het verbeteren van hun publieke dienstverlening, de besturing, interne bedrijfsvoering en de ondersteunende informatievoorziening. Het is hierbij belangrijk om meer grip te krijgen op de processen. Zaak- en procesgericht werken wordt daarbij als verbindend thema gezien. KING ondersteunt gemeenten hierbij onder andere met de GEMMA Zaaktypecatalogus 2 (ZTC2). De ZTC2 helpt gemeenten om het proces vanuit de 'vraag van een klant' (productaanvraag, melding, aangifte, informatieverzoek e.d.) tot en met het leveren van een passend antwoord daarop in te richten, inclusief de bijbehorende informatievoorziening.

De GEMMA ZTC2 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • het Begeleidend document met de visie van KING op de zaaktypecatalogus en de uitgangspunten, het gebruik, de opzet, en het informatiemodel van de GEMMA Zaaktypecatalogus 2,
  • de Referentie-zaaktype-beschrijvingen (‘Bezwaar behandelen’, ‘Subsidieaanvraag behandelen’, etc.), die kunnen dienen als startpunt voor de uitwerking van eigen, daarvan afgeleide, zaaktypen,
  • een Sjabloon voor het specificeren van een zaaktype, ook te gebruiken voor ‘het goede gesprek’ over de vertaling van een proces naar een zaaktype en voor het registreren van het zaaktype in een applicatie,
  • een gedetailleerd informatiemodel (Informatiemodel ZTC, kortweg ImZTC),
  • de vertaling daarvan naar een uitwisselformaat (StUF-ZTC),
  • waardenlijsten voor de referentielijsten in ImZTC (i.c. ‘generieke documenttypen’),
  • zaaktypecatalogi met standaard- en voorbeeldzaaktypen en
  • een beschrijving van de wijze waarop de ZTC2 beheerd wordt (het Beheermodel).

Deze documenten treft u hieronder aan (het beheermodel maakt deel uit van het Begeleidend document). Zie ook de toelichting op het werken met zaaktypen.

Documenten GEMMA ZTC2[bewerken]

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg GEMMA Referentiezaaktypecatalogus (ZIP-bestand, 1,65 MB) Metadata icon.jpg In bewerking Zaaktype Bestand met alle GEMMA Referentiezaaktypen 20141231
Pdf.jpg GEMMA ZTC 2 - Begeleidend Document (PDF-bestand, 1,03 MB) Metadata icon.jpg 2.1 Definitief Normatief document Begeleidend document waarin versie 2.1 van de GEMMA ZTC2 toegelicht wordt. 20140701
Pdf.jpg GEMMA ZTC2 - Begeleidend document v2.1 - met wijzigingen tov 2.0 (PDF-bestand, 1,48 MB) Metadata icon.jpg 2.1 Definitief Toelichtend document Begeleidend document bij versie 2.1 van de GEMMA ZTC2 met gemarkeerde wijzigingen t.o.v. versie 2.0 20140701
Zip.jpg GEMMA ZTC2 - Zaaktypesjabloon en Toelichting v2.1 (ZIP-bestand, 93 kB) Metadata icon.jpg 2.1 Definitief Handreiking Sjabloon voor het specificeren van (de kenmerken van) een zaaktype met een toelichting t.b.v. het specificeren. 20160707
Zip.jpg Voorbeeldzaaktypecatalogus ZTC2 (ZIP-bestand, 7,1 MB) Metadata icon.jpg 1.0 In bewerking Zaaktype Catalogus met 318 aan de ZTC1 ontleende gemeentelijke zaaktypen die in het ZTC2-sjabloon gebracht zijn en waar mogelijk van meer kenmerken zijn voorzien. Het betreft zaaktypen voor het behandelen van aangiften, klachten, meldingen, bezwaren en bezwaren, voor het behandelen van aanvragen voor subsidies, vergunningen en ontheffingen, voor het afhandelen van aanvragen voor een publiek product of dienst, voor het verstrekken van inkomens- of maatschappelijke ondersteuning en voor het beantwoorden van vragen. 20150109
Pdf.jpg Voorbeeldzaaktypencatalogus OD haaglanden (PDF-bestand, 2,13 MB) Metadata icon.jpg 1.0 Definitief Zaaktype Voorbeeldzaaktypencatalogus van de Omgevingsdienst Haaglanden, vooral de taakvelden vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) betreffende. 20120210
Deze pagina is het laatst bewerkt op 6 okt 2023 om 03:05.