GEMMA Procesarchitectuur

Dit is de actuele GEMMA Procesarchitectuur, gepubliceerd in juni 2017. Deze vervangt de GEMMA Procesarchitectuur uit 2011. Heeft u vragen of suggesties over de procesarchitectuur, kijk dan zeker op onze FAQ en plaats uw vraag of opmerking op de pagina Denk mee met de GEMMA Procesarchitectuur


De GEMMA Procesarchitectuur biedt gemeenten ondersteuning bij het inrichten van de gemeentelijke processen. Dit is de huidige versie van deze architectuur. Onderstaande figuur toont de structuur van de procesarchitectuur. Klik op een onderwerp voor meer informatie.

InleidingAchtergrondLeeswijzerContextFAQWaarde creërenKlantreizen en serviceformulesGEMMA architectuurprincipesGEMMA bedrijfsarchitectuurUitgangspuntenUitgangspuntenProceshiërarchieKlant-tot-klantprocesProcesbouwstenenBesturing en procesverbeteringVariatiesVisieProcessenlandschapActoren en rollenProcesbouwstenencatalogusRelatie met zaakgericht werkenVan procesarchitectuur naar procesmodelReferentieprocessenEigenaarschapVerandermethodiekenBest practicesPraktischOver de GEMMA procesarchitectuurUitgangspuntenVisieUitwerkingPraktischProcesarchitectuur 30 navigatie.png


De procesarchitectuur is vormgegeven als een verzameling wiki-pagina’s zodat u direct kunt navigeren naar de voor u relevante onderdelen. Ga naar de leeswijzer voor meer informatie over pagina’s en doelgroepen.

Korte beschrijving van de onderdelen

Over de GEMMA procesarchitectuur

 • Inleiding
  Uitleg over wat de GEMMA procesarchitectuur is, wat de scope van de architectuur is en waarvoor die gebruikt kan worden.
 • Achtergrond
  Uitleg over het ontstaan van de GEMMA procesarchitectuur.
 • Leeswijzer
  Uitleg over de structuur van de GEMMA procesarchitectuur en hoe daar in te navigeren.
 • Context
  Uitleg over aan de GEMMA procesarchitectuur gerelateerde architecturen en andere relevante stukken (bedrijfsarchitectuur, informatiearchitectuur, zaakgericht werken etc.)
 • FAQ
  Antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.


Uitgangspunten


Dit blok beschrijft de basis waarop de procesarchitectuur is opgesteld. De ontwerpkeuzes die in de procesarchitectuur gemaakt zijn, zijn gebaseerd op uitgangspunten die in dit blok beschreven worden. De volgende onderwerpen zijn beschreven:

 • Waarde creëren
  Dit betreft het voornemen om de architectuur niet louter op te stellen vanuit bedrijfsvoeringsperspectief maar vanuit het perspectief van "waarde creëren" voor meerdere doelgroepen.
 • Klantreizen en serviceformules
  Dit betreft de methodiek van de klantreizen als vertrekpunt voor het inrichten van dienstverlening en processen en service blueprints als voorgestelde vernieuwingen daarin. En de verbinding tussen klantreizen en processen.
 • GEMMA architectuurprincipes
  Dit betreft de acht architectuurprincipes die als uitgangspunt gelden voor heel GEMMA en ook als uitgangspunt zijn genomen bij het opstellen van de procesarchitectuur.
 • GEMMA bedrijfsarchitectuur
  Dit betreft de andere onderdelen van de GEMMA bedrijfsarchitectuur, met name bedrijfsfuncties en bedrijfsobjecten, die van invloed zijn op de procesarchitectuur.


Visie


Dit blok beschrijft op basis van welke visie de procesarchitectuur is samengesteld. Dit blok definieert de kernconcepten en geeft uitleg over hoe de procesarchitectuur is vormgeven. De volgende onderwerpen zijn beschreven:

 • Proceshiërarchie
  Dit betreft de granulariteit en samenstelling van processen.
 • Klant-tot-klantproces
  Dit betreft de uitleg over begin en eindpunt van een proces gezien vanuit de klant.
 • Procesbouwstenen
  Dit betreft het onderkennen van herbruikbare procesbouwstenen waarmee processen ingevuld kunnen worden.
 • Besturing en procesverbetering
  Dit betreft de methodieken om processen en uitvoering te besturen en continu te blijven verbeteren. Hieronder vallen de PDCA-cyclus en het INK-model
 • Variaties
  Dit betreft de keuzes die gemeenten kunnen maken bij het inrichten van processen.


Uitwerking


Dit blok beschrijft de uitwerking van de elementen uit het blok Visie tot concrete landschappen, catalogi, overzichten en referentieprocessen, en legt tevens de relatie naar andere, op de procesarchitectuur aansluitende thema's zoals zaakgericht werken en procesmodellering. Dit is voor gemeenten wellicht het belangrijkste hoofdstuk. De volgende onderwerpen zijn beschreven:


Praktisch


Dit blok biedt concrete praktijkgerichte ondersteuning voor wie daadwerkelijk met de procesarchitectuur binnen de gemeentelijke context aan de slag wil gaan met procesinrichting en procesmanagement. De volgende onderwerpen zijn beschreven: