Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

GEMMA Ondersteuning: verschil tussen versies

Regel 91: Regel 91:
  
 
Zo is door ons de XSD-Resolver ontwikkeld. Daarmee kunnen de XML-Schema’s waaruit de StUF berichtencatalogi bestaan omgezet worden naar een vorm waarin ze eenvoudiger gebruikt kunnen worden binnen de ontwikkelomgevingen van de diverse leveranciers. Zo kan een aantal problemen met code generatie voorkomen worden.
 
Zo is door ons de XSD-Resolver ontwikkeld. Daarmee kunnen de XML-Schema’s waaruit de StUF berichtencatalogi bestaan omgezet worden naar een vorm waarin ze eenvoudiger gebruikt kunnen worden binnen de ontwikkelomgevingen van de diverse leveranciers. Zo kan een aantal problemen met code generatie voorkomen worden.
{{ToonOverzichtDocumenten2|Documentcategorie=Berichtenstandaarden|Kenmerk=StUF Tools}}
+
{{ToonOverzichtDocumenten2|Documentcategorie=Berichtenstandaarden|Kenmerk=StUF Tools}}<!-- Page revision date: 2016-09-16T09:54:06Z -->

Versie van 16 sep 2016 om 15:10

Laatst bewerkt: 16 september 2016, 15:10:31

KING biedt op meerdere manieren ondersteuning voor het gebruik en de doorontwikkeling van GEMMA.

Overleggroepen

GEMMA architectuurproducten worden ontwikkeld door en voor gemeenten. Minstens zo belangrijk is het actueel houden van deze producten. We doen dat met vertegenwoordigers van gemeenten, leveranciers en andere organisaties. Dit alles vindt plaats in diverse overleggroepen die regelmatig bijeenkomen.

Overleggroepen over de Gegevens- en berichtenstandaarden:

Dit zijn de meest actuele bijeenkomsten van alle overleggroepen:

... meer resultaten


Andere bijeenkomsten worden bekend gemaakt via de KING-agenda.

Handreikingen

Wij realiseren ons dat u bij gebruik en toepassing van de diverse GEMMA producten af en toe wel wat hulp kunt gebruiken. Daarom hebben wij diverse hulpmiddelen vervaardigd die wij hier ter beschikkking stellen.

Governance

GEMMA is een hulpmiddel voor het inrichten van de informatievoorziening van gemeenten en het aansluiten op gemeenschappelijke voorzieningen. Het biedt een referentiekader en producten en diensten voor gemeenten die (samen) willen werken onder architectuur. Afstemmen van de inhoud van GEMMA met gemeenten, samenwerkingsverbanden, landelijke voorzieningen, manifestpartijen en leveranciers is dan ook van groot belang.

Onder andere via de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (D&I) van de VNG, de regieroep gegevens en berichtenstandaarden, de gebruikersraad NORA, diverse werkgroepen en expertgroepen en overleggen met koepels wordt de inhoud van GEMMA besproken en vorm gegeven.

Meer informatie over de wijze waarop de afstemming is ingeregeld vindt u op de pagina over Governance.

GEMMA Architectuurrepository in ArchiMate-taal

In deze wiki vindt u naast een veelvoud aan documenten en teksten ook de inhoud van de GEMMA Architectuurrepository. Dit is een database met daarin ale architectuurelementen en architectuurplaten conform ArchiMate. Voor gemeenten die met een eigen architectuurtool werken stellen we onze architectuurrepository ook als download beschikbaar voor zover mogelijk.

De GEMMA repository is beschikbaar in:

In dit bestand zitten (nog) niet de views/diagrammen. Nog in 2016 is KING van plan om ook de views/diagrammen in dit formaat ter beschikking te stellen.

De GEMMA Softwarecatalogus repository is beschikbaar in ArchiMate Exchange formaat (nieuw)

Dit bestand kan geïmporteerd worden in de bovenstaande tools. Voor ondersteuning bij het importeren wordt u verwezen naar de leverancier van de desbetreffende architectuurtool
In deze preview zijn de referentiecomponenten, standaarden en de GEMMA referentiecomponentenplaat zoals gebruikt in de softwarecatalogus te vinden.

Architectuurplaten Softwarecatalogus

Op deze pagina kunt u de architectuurplaten waar de Softwarecatalogus haar plots op maakt in verschillende formaten downloaden. Tevens vind u hier de niet meer onderhouden architectuurplaten in Visio formaat.

Tooling

GEMMA softwarecatalogus

In de GEMMA softwarecatalogus vindt u het softwareaanbod voor gemeenten van ruim 150 ICT-leveranciers. Per softwareproduct staat wat de globale functionaliteit is of zal zijn, wat de productplanning is en welke standaarden worden ondersteund.

Gemeenten
Gemeenten kunnen daar hun eigen applicatielandschap invoeren. Dit wordt automatisch geplot op de GEMMA Referentiecomponentenkaart. Gemeenten krijgen daarmee een gestructureerd overzicht van hun eigen applicatielandschap. Dit overzicht is goed vergelijkbaar met dat van andere gemeenten. Wat kunt u met de GEMMA Softwarecatalogus?

Met de Softwarecatalogus kunt u als gemeente:

  • Marktoriëntatie doen voor nieuwe of vervangende software
  • Uw applicatielandschap vergelijken met dat van andere gemeenten
  • Contact leggen met andere gemeenten op basis van hun productportfolio, bijvoorbeeld voor samenwerking of kennis uitwisselen
  • ICT-vervanging plannen
  • Programma’s van eisen opstellen
  • Offertes beoordelen
  • Zoeken of het softwareaanbod van uw leverancier al beschikbaar is en voldoet aan recente standaarden

Leveranciers
ICT-leveranciers kunnen dankzij de Softwarecatalogus hun aanbod op elkaar afstemmen en inspelen op de ondersteuning van nieuwe standaarden.

StUF Testplatform

Het StUF Testplatform is een onafhankelijk testinstrument voor het testen van koppelingen gebaseerd op StUF. Leveranciers kunnen het platform gebruiken tijdens de ontwikkeling van softwareproducten en om aan te tonen dat een koppeling werkt volgens de regels van een StUF standaard. Voor gemeenten geven de testrapportages uit het StUF Testplatform inzicht in de kwaliteit van het juist toepassen van de StUF standaard. Gemeenten die een foutloos testrapport bij hun leverancier opvragen of afdwingen hebben meer zekerheid dat de standaard juist wordt toegepast. Gemeenten kunnen daarmee hun testwerkzaamheden beperken en voorkomen koppelproblemen achteraf.


StUF Tools

Het gebruik en toepassing van StUF is niet altijd even eenvoudig en om die reden proberen wij daar waar mogelijk tooling te ontwikkelen.

Zo is door ons de XSD-Resolver ontwikkeld. Daarmee kunnen de XML-Schema’s waaruit de StUF berichtencatalogi bestaan omgezet worden naar een vorm waarin ze eenvoudiger gebruikt kunnen worden binnen de ontwikkelomgevingen van de diverse leveranciers. Zo kan een aantal problemen met code generatie voorkomen worden.

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg XSD-Resolver (ZIP-bestand, 2,74 MB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20140213