GEMMA Architectuurrepository


In deze wiki vindt u naast een veelvoud aan documenten en teksten ook de inhoud van de GEMMA Architectuurrepository. Dit is een database met daarin alle GEMMA architectuurelementen, relaties en architectuurplaten conform de ArchiMate beschrijvingstaal. Deze database wordt hier als download beschikbaar gesteld. Gemeenten die over een eigen architectuurtool beschikken kunnen daarmee alle beschreven GEMMA-elementen in hun eigen tool importeren.

Formaat en tools

Het formaat waarin de repository wordt gepubliceerd is de open standaard ArchiMate Open Exchange File Format (AMEFF). De GEMMA maakt gebruik van ArchiMate versie 3.0. Let wel op dat uw architectuurtool de juiste versie ondersteunt.

De volgende tools ondersteunen het AMEFF uitwisselformaat:

Download GEMMA architectuurrepository

Hier kunt u de GEMMA architectuurrepository als AMEFF-bestand downloaden (Let op: download met rechter muisklik en kies 'Koppeling opslaan als') . Op de site van de Softwarecatalogus vindt u een Handleiding koppeling architectuurtools. Daarin is beschreven hoe u een AMEFF-bestand kunt importeren in de open source architectuurtool Archi. Het GEMMA kennismodel is tevens de documentatie van de download van de GEMMA repository.

Download GEMMA architectuurrepository + uw pakketten en koppelingen

U kunt ook een AMEFF-bestand downloaden waarin naast de GEMMA architectuurrepository ook uw eigen pakketten en koppelingen uit de GEMMA Softwarecatalogus zijn opgenomen. Na import in een architectuurtool kunt u dan bijv. analyses maken van uw applicatielandschap in combinatie met alle elementen, relaties en views uit het GEMMA model. Voor het maken van een export logt u in bij de softwarecatalogus en kiest vervolgens het tabblad "Pakketten" of "Koppelingen".

De documentatie over het AMEFF-exportbestand vindt u op de pagina GEMMA kennismodel.

Disclaimer

VNG Realisatie stelt de GEMMA-repository beschikbaar "as is". De beschikbaar gestelde download bevat gegevens zoals die op een peildatum aanwezig zijn. De GEMMA-architectuur zal op onderdelen worden bijgesteld en verder worden ontwikkeld. Hierdoor vinden er wijzigingen plaats in de repository en dus ook in nieuw beschikbaar gestelde AMEFF-bestanden. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u de gegevens in nieuwe download-bestanden gaat gebruiken.

Bladeren in GEMMA Architectuurrepository

Wilt u het volledige GEMMA model doorbladeren dat in de GEMMA Online database aanwezig is? Op de pagina GEMMA 2 staat een volledig overzicht van alle GEMMA 2 elementen, relaties en views. Let op: deze pagina is nogal technisch ingestoken en bevat veel informatie. Een makkelijkere - maar niet volledige - ingang is Overzicht GEMMA architectuurviews. Deze pagina toont de belangrijkste views ingedeeld naar architectuurlaag en domein. Opent u een view, dan wordt de view getoond met daaronder een tabel met alle view-elementen.