Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

GEMMA2/0.9/id-f840b399-9644-4fb8-be42-e97a13596ae4: verschil tussen versies

(SmartConnect import, batch-id = 2021-04-13_GEMMA 2_Release_PM.xml-20210414094126)
 
(SmartConnect import, batch-id = 2021-09-09 GEMMA 2 update standaarden.xml-20210913091634)
Regel 36: Regel 36:
 
|CustomProperties=GEMMA status, GEMMA type, Compliancy, Compliancy URL, Beheerder, Afkorting, URL, Object ID,Object ID,Object ID_nl,Original ID,Semanticsearch
 
|CustomProperties=GEMMA status, GEMMA type, Compliancy, Compliancy URL, Beheerder, Afkorting, URL, Object ID,Object ID,Object ID_nl,Original ID,Semanticsearch
 
|Object ID=f840b399-9644-4fb8-be42-e97a13596ae4
 
|Object ID=f840b399-9644-4fb8-be42-e97a13596ae4
|Original ID=id-7591e447-6aa7-4434-b294-43ab205fa60d
+
|Original ID=id-f840b399-9644-4fb8-be42-e97a13596ae4
|Original ID_nl=id-7591e447-6aa7-4434-b294-43ab205fa60d
+
|Original ID_nl=id-f840b399-9644-4fb8-be42-e97a13596ae4
 
|Original IDLanguages=nl
 
|Original IDLanguages=nl
 
|Semanticsearch=notificaties api-standaard (ontvangen)
 
|Semanticsearch=notificaties api-standaard (ontvangen)
 
|Occurs in model=GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418
 
|Occurs in model=GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418
|Occurs in folders=GEMMA2/0.9/id-b58b6b03-a59d-472b-bd87-88ba77ded4e6-0-1573
+
|Occurs in folders=GEMMA2/0.9/id-b58b6b03-a59d-472b-bd87-88ba77ded4e6-0-1582
 
}}
 
}}

Versie van 13 sep 2021 om 10:01

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > Notificaties API-standaard (ontvangen)
Contextdiagram
De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (Constraint) Notificaties API-standaard (ontvangen) Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandelc- omponent (abstract component) Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompone- nt Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent Omgevingswet Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelc- omponent (abstract component) Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescom- ponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent ApplicationService Notificering Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct ApplicationService Zaakgericht werken Versie 1.x van de Notificaties API voor ontvangen van notificaties (Constraint) Notificaties API-standaard (ontvangen) v1.x Grouping API- standaarden voor zaakgericht werken De Notificaties API beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (ApplicationInterface) Notificaties API(ontvangen) Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 11-11-2021 18:10:07 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-11-2021 18:10:07 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : Notificaties API-standaard (ontvangen)
Definitie  : De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen.
Specificaties  : https://vng-realisatie.github.io/gemma-zaken/standaard/notificaties-consumer/index
Afkorting  : Notificaties API (ontvangen)
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : https://api-test.nl/
Beheerder  : VNG Realisatie
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: