STAM - Aanvragen en meldingen

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > STAM - Aanvragen en meldingen
Contextdiagram
Koppelvlakstandaard voor Aanvragen en Meldingen (Constraint) STAM - Aanvragen en meldingen Groepering van standaarden van formele beschrijvingen van alle informatie die van belang is binnen een gegeven domein. (Grouping) Informatiemod- el Constraint STAM - Aanvragen en meldingen (actueel) De API 'Verzoeknotificatie ontvangen ebMS' ontvangt een SOAP/XML bericht van het DSO-LV zodra in de werkmap in het digitaal stelsel een vergunningaanvraag of melding klaar staat voor verwerking. (ApplicationInterface) Verzoeknotific- atie ontvangen ebMS De Verzoek afhandelen API kent 5 operaties: * het zorgt ervoor dat vergunningaanvraag of melding die klaar staat in de werkmap in het digitaal stelsel kan worden opgehaald en ingeladen in een zaaksysteem of vergunningensysteem. * nadat een bevoegd gezag een verzoek met bijbehorende bijlagen heeft afgehandeld is het de bedoeling dat deze het verzoek verwijdert uit de DSO-LV opslagvoorziening (de werkmap). Dan kan met behulp van de operatie “Verwijderen verzoek”. * ook kan een bevoegd gezag een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander bevoegd laten afhandelen. Het bevoegd gezag dat het verzoek ontvangen heeft kan gewijzigd worden door het ontvangend bevoegd gezag, als deze van mening is niet het juiste bestuursorgaan te zijn om het verzoek te behandelen. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het correcte bevoegd gezag. Ook dit gebeurt via de API “Verzoek afhandelen”. Hiervoor moet het OIN van het nieuwe bevoegd gezag opgegeven worden. * ook kan een bevoegd gezag of behandeldienst een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander behandeldienst of bevoegd gezag laten afhandelen waarbij er geen automatische afleiding van de behandeldienst plaatsvindt. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het aangepaste bevoegd gezag (verplicht op te geven) en bij de aangepaste behandeldienst (niet verplicht op te geven). Als er geen behandeldienst wordt opgegeven, dan is er dus voor het vervolg van de behandeling van het verzoek géén behandeldienst. De service kan alleen worden gebruikt door het bevoegd gezag of door de behandeldienst die eerder de verzoeknotificatie heeft ontvangen. * zoeken naar ingediende verzoeken kan worden opgevraagd met de service 'Zoeken ingediende verzoeken'. De service toont ingediende verzoeken op basis van een locatie. De locatie kan direct als geometrie worden opgegeven of via een verzoeknummer. Het systeem gebruikt dan de locatie die hoort bij dat verzoeknummer. Er zijn verschillende zoekcriteria mogelijk. (ApplicationInterface) Verzoek afhandelen API AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 05-10-2023 22:19:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 05-10-2023 22:19:48 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
Documentation   :  Koppelvlakstandaard voor Aanvragen en Meldingen
Toelichting   :  De Standaard aanvragen en meldingen (STAM) en het bijbehorende informatiemodel (IMAM) helpen bij het afleveren van een vergunningaanvraag of melding bij overheden. Dit is één van de standaarden voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

De Standaard aanvragen en meldingen (STAM) is voor:

  • Leveranciers van systemen die willen koppelen met het digitaal stelsel voor vergunningsaanvragen en meldingen
  • Iedereen die wil weten hoe een verzoek (aanvraag of melding) in de nieuwe situatie is opgebouwd
Bij de standaard hoort ook het Informatiemodel aanvragen en meldingen (IMAM). Dit informatiemodel legt de basis voor het koppelvlak.
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
URL   :  https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/stam-imam/
Beheerder   :  Geonovum
Object ID   :  bec0afa0-f9c4-4f1f-9c56-684c57d00222
Toelichting   :  De Standaard aanvragen en meldingen (STAM) en het bijbehorende informatiemodel (IMAM) helpen bij het afleveren van een vergunningaanvraag of melding bij overheden. Dit is één van de standaarden voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

De Standaard aanvragen en meldingen (STAM) is voor:

  • Leveranciers van systemen die willen koppelen met het digitaal stelsel voor vergunningsaanvragen en meldingen
  • Iedereen die wil weten hoe een verzoek (aanvraag of melding) in de nieuwe situatie is opgebouwd
Bij de standaard hoort ook het Informatiemodel aanvragen en meldingen (IMAM). Dit informatiemodel legt de basis voor het koppelvlak.
Object ID_nl   :  bec0afa0-f9c4-4f1f-9c56-684c57d00222
Original ID   :  id-bec0afa0-f9c4-4f1f-9c56-684c57d00222
Semanticsearch   :  stam - aanvragen en meldingen
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 18:42.