Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

GEMMA2/0.9/id-a13af289-8c52-11e5-1099-005056a83192: verschil tussen versies

(SmartConnect import, batch-id = 2021-05-20 GEMMA 2 type en subtype.xml-20210520101449)
(SmartConnect import, batch-id = 2021-09-09 GEMMA 2 update standaarden.xml-20210913091634)
 
Regel 18: Regel 18:
 
|Applicatiefunctiecategorie=CoreApplicationFunctions
 
|Applicatiefunctiecategorie=CoreApplicationFunctions
 
|Occurs in model=GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418
 
|Occurs in model=GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418
|Occurs in folders=GEMMA2/0.9/id-b58b6b03-a59d-472b-bd87-88ba77ded4e6-0-1041
+
|Occurs in folders=GEMMA2/0.9/id-b58b6b03-a59d-472b-bd87-88ba77ded4e6-0-1039
 
}}
 
}}

Huidige versie van 13 sep 2021 om 09:13

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Bestuurlijk overleg en besluitvorming
Contextdiagram
ApplicationFunction Bestuurlijk overleg en besluitvorming Functionaliteit voor het opstellen van agenda's en het kunnen distribueren daarvan samen met bijbehorende stukken of verwijzingen daarnaar. (ApplicationFunction) Opstellen en distribueren van agenda en stukken Functionaliteit voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. (ApplicationFunction) Ondersteunen van digitaal samenwerken Functionaliteit om ambtenaren die een bestuurlijke besluitvorming voorbereiden te ondersteunen. (ApplicationFunction) Voorbereidingsp- roces bestuurlijke besluiten ApplicationFunction Bestuurfunction- aliteit voor inwoners en ondernemers Het archiveren van plaatsgevonden vergaderingen zodanig dat ze op een later tijdstip toegankelijk zijn voor raadpleging. (ApplicationFunction) Archiveren van vergadering en besluiten Functionaliteit voor het (digitaal) verslagleggen van tekst, beeld en geluid. (ApplicationFunction) Vastleggen van vergaderingen en besluiten Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatie- component ApplicationFunction Bestuurfunction- aliteit voor gemeente ApplicationFunction Bestuurfunction- aliteit voor ketenpartners AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 13-09-2021 13:41:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 13-09-2021 13:41:39 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Bestuurlijk overleg en besluitvorming
Object ID  : a13af289-8c52-11e5-1099-005056a83192
Object ID_nl  : a13af289-8c52-11e5-1099-005056a83192
Original ID  : id-a13af289-8c52-11e5-1099-005056a83192
Semanticsearch  : bestuurlijk overleg en besluitvorming
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  :  Subfunctie(s):

Onderdeel van:


Is functie van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: