Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

DSO-LV

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 13 sep 2021 om 09:16 (SmartConnect import, batch-id = 2021-09-09 GEMMA 2 update standaarden.xml-20210913091634)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Contextdiagram
De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV De OW-validatieservice is een generieke service voor het valideren van Omgevingswet (OW) gegevens tegen het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW). (ApplicationService) OW- validatieservice Een REST API voor het ophalen van vragen en het beantwoorden van vragen (toepasbare regels). (ApplicationService) Uitvoeren service Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare- regelscompon- ent Een REST API voor het verifiëren van toepasbare regel-bestanden zonder deze op te slaan in het digitaal stelsel. (ApplicationService) Toepasbare Regels verifieren Een REST API voor het indienen van een vergunningaanvraag of een melding. (ApplicationService) Verzoek indienen Een REST API voor het beheren van de behandeldienstconfiguraties. (ApplicationService) Behandeldiens- t configuratie beheren Een service voor het uploaden en verifiëren van toepasbare regel-bestanden. (ApplicationService) Toepasbare Regels aanleveren Met deze REST API kunnen begrippen en definities worden opgevraagd uit de stelselcatalogus. (ApplicationService) Catalogus opvragen Met deze REST API kunnen bestaande ruimtelijke plannen worden opgevraagd uit Ruimtelijkeplannen.nl. (ApplicationService) Ruimtelijke plannen opvragen Een REST API die de samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het Digitaal stelsel Omgevingswet realiseert. (ApplicationService) Samenwerking- functionaliteit Een REST API voor het raadplegen van de RTR (Register Toepasbare Regels) gegevens (werkzaamheden en activiteiten). (ApplicationService) Register Toepasbare Regels (RTR) raadplegen Een REST API waarmee een ingediend verzoek (en eventuele bijgevoegde documenten) kan worden opgehaald (naar het eigen VTH / Zaak systeem). (ApplicationService) Verzoek afhandelen Met deze REST API overheden begrippen en definities muteren in de stelselcatalogus. (ApplicationService) Catalogus muteren Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten. (ApplicationComponent) Omgevingsbel- eidcomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent Omgevingswet Een REST API voor het bepalen van het bevoegd gezag en behandeldienst op basis van de meegegeven activiteiten en locatie per verzoek. (ApplicationService) Verzoeksrouter- ing Met deze REST API kunnen geometrische gegevens ('werkingsgebieden' of 'locaties') gevalideerd tegen GML 3.2.1 SF2. (ApplicationService) Geo- validatieservice Een REST API voor specifieke samengestelde services in de Registratie Toepasbare Regels. (ApplicationService) Samengesteld- e registratie toepasbare regels service De service Verzoeknotificatie ontvangen verstuurt een bericht naar een bevoegd gezag zodra in de werkmap in het digitaal stelsel een vergunningaanvraag of melding klaar staat voor verwerking. (ApplicationService) Verzoeknotific- atie ontvangen RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship RealizationRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 11-11-2021 17:21:48 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-11-2021 17:21:48 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Buitengemeentelijke voorziening
ArchiMate_Component.png
Naam  : DSO-LV
Definitie  : De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
Object ID  : a0ce4c62-9619-4d60-bb27-7eabb5a9005e
Toelichting  : Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Het digitaal stelsel bestaat uit de landelijke voorziening die wordt ontwikkeld door het programma Aan de slag met Omgevingswet en lokale systemen bij overheden.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Buitengemeentelijke voorziening
Object ID  : a0ce4c62-9619-4d60-bb27-7eabb5a9005e
Object ID_nl  : a0ce4c62-9619-4d60-bb27-7eabb5a9005e
Original ID  : id-a0ce4c62-9619-4d60-bb27-7eabb5a9005e
Semanticsearch  : dso-lv
Relaties  : 


Realiseert services:

Voldoet aan de standaardversie(s):
Komt voor op   :  ArchiMate views: