Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

GEMMA2/0.9/id-7a3406dc-e226-4696-b547-6376dc48a495: verschil tussen versies

(SmartConnect import, batch-id = 2021-04-13_GEMMA 2_Release_PM.xml-20210414094126)
(SmartConnect import, batch-id = 2022-06-30 GEMMA 2 release nieuw elan NL.xml-20220630152739)
 
Regel 23: Regel 23:
 
|Semanticsearch=ontwikkeling
 
|Semanticsearch=ontwikkeling
 
|Occurs in model=GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418
 
|Occurs in model=GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418
|Occurs in folders=GEMMA2/0.9/id-b58b6b03-a59d-472b-bd87-88ba77ded4e6-0-367
+
|Occurs in folders=GEMMA2/0.9/id-b58b6b03-a59d-472b-bd87-88ba77ded4e6-0-20
 
}}
 
}}

Huidige versie van 30 jun 2022 om 17:09

Contextdiagram
Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Ontwikkeling en implementatie op het gebied van de leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Leefomgeving ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op economische aspecten. (BusinessFunction) Economische ontwikkeling Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan. (BusinessFunction) Ontwikkeling dienstverlening Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieont- wikkeling Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare ordeen veiligheidontwi- kkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten. (BusinessFunction) Sociale ontwikkeling AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 01-07-2022 18:09:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 01-07-2022 18:09:32 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie laag
ArchiMate_Function.png
Naam  : Ontwikkeling
Definitie  : Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie laag
Object ID  : 7a3406dc-e226-4696-b547-6376dc48a495
Object ID  : 7a3406dc-e226-4696-b547-6376dc48a495
Object ID_nl  : 7a3406dc-e226-4696-b547-6376dc48a495
Original ID  : id-7a3406dc-e226-4696-b547-6376dc48a495
Semanticsearch  : ontwikkeling
Relaties  :  Subfunctie(s):
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...