Publicatie dynamische parkeerdata

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > Publicatie dynamische parkeerdata
Contextdiagram
Bedrijven en overheden hebben de landelijke Standaard voor Publicatie Dynamische Parkeerdata gedefinieerd voor gesloten parkeerlocaties en straatparkeren. De standaard is gemaakt voor de Nederlandse markt door aanbieders van parkeertechnologie en parkeerbeheerbedrijven (publiek en privaat), om zo door alle betrokkenen te kunnen worden gebruikt binnen de publiek private waardeketen van parkeerdata. Het is de ambitie dat op vergelijkbare wijze betrokkenen komen tot meer landelijke publiek private standaarden voor parkeerdata. (Constraint) Publicatie dynamische parkeerdata Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbehee- rcomponent Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Bedrijven en overheden hebben de landelijke Standaard voor Publicatie Dynamische Parkeerdata gedefinieerd voor gesloten parkeerlocaties en straatparkeren. De standaard is gemaakt voor de Nederlandse markt door aanbieders van parkeertechnologie en parkeerbeheerbedrijven (publiek en privaat), om zo door alle betrokkenen te kunnen worden gebruikt binnen de publiek private waardeketen van parkeerdata. Het is de ambitie dat op vergelijkbare wijze betrokkenen komen tot meer landelijke publiek private standaarden voor parkeerdata. (Constraint) Publicatie dynamische parkeerdata (actueel) RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 02-10-2023 07:31:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 02-10-2023 07:31:22 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
Documentation   :  Bedrijven en overheden hebben de landelijke Standaard voor Publicatie Dynamische Parkeerdata gedefinieerd voor gesloten parkeerlocaties en straatparkeren. De standaard is gemaakt voor de Nederlandse markt door aanbieders van parkeertechnologie en parkeerbeheerbedrijven (publiek en privaat), om zo door alle betrokkenen te kunnen worden gebruikt binnen de publiek private waardeketen van parkeerdata. Het is de ambitie dat op vergelijkbare wijze betrokkenen komen tot meer landelijke publiek private standaarden voor parkeerdata.
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Beheerder   :  CROW
URL   :  https://kennisbank.crow.nl/kennismodule/detail/114039#114039
Object ID   :  63603964-8173-4908-9cdd-08a39346a2c6
Object ID_nl   :  63603964-8173-4908-9cdd-08a39346a2c6
Original ID   :  id-4c0214b6050241ea874d4e3cfb2715d8
Semanticsearch   :  publicatie dynamische parkeerdata
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 15:58.