Ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor ketenpartners

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor ketenpartners
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
ArchiMate_Function.png
Naam  : Ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor ketenpartners
GEMMA subtype  : Domein en doelgroep
GEMMA type  : Groep
Object ID  : 451fcc87-4710-4215-a60a-f82516fa0f95
Object ID  : 451fcc87-4710-4215-a60a-f82516fa0f95
Object ID_nl  : 451fcc87-4710-4215-a60a-f82516fa0f95
Original ID  : id-451fcc87-4710-4215-a60a-f82516fa0f95
Semanticsearch  : ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor ketenpartners
Relaties  : 

Onderdeel van:

  • Ketenpartners (Groepering van functionaliteit ten behoeve van ketenpartners)

Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...