Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Managementinformatiecomponent

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 apr 2021 om 09:21 (SmartConnect import, batch-id = 2021-04-13_GEMMA 2_Release_PM.xml-20210414094126)
ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Managementinformatiecomponent
Contextdiagram
Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Managementin- formatiecompo- nent Specificatie voor de exportfunctionaliteit ten behoeve van bron- en onderzoeksbestanden uit de gemeentelijke bestanden voor import in i-Spiegel tool. (Constraint) i-Spiegel exportspecifica- tie Informatiemodel met de specificatie van de kenmerken van zaaktypen in een zaaktypecatalogus, de betekenis daarvan en hoe ze zich tot elkaar verhouden. (Constraint) imZTC Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data- warehouseco- mponent Functionaliteit voor het creëren en tonen van managementinformatie. Hieronder valt functionaliteit voor het integreren van gegevens en het maken en tonen van standaard en custom rapportages of trendanalyes. (ApplicationFunction) Beheren van managementin- formatie RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship opvragen gegevens Deze svg is op 13-11-2021 16:20:07 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 13-11-2021 16:20:07 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Managementinformatiecomponent
Definitie  : Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages.
Toelichting  : De component gebruikt diverse soorten bedrijfsgegevens om te komen tot analyses en rapportages die voor het management bruikbare sturingsinformatie oplevert. Gegevens kunnen afkomstig zijn uit een datawarehouse-component waarin historische en actuele bedrijfsgegevens zijn opgeslagen of direct uit bedrijfssystemen. Het component wordt vaak aangeduid met de Engelse term: Business Intelligence system (BI-system)
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 2eebab83-14b7-4e91-ac89-a2a702dcb81d
BBN  : BBN 1 en BBN2 integriteitsmaatregelen
BIV score BBN  : 121
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : schade te herstellen door ambtelijke opschaling;
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 2eebab83-14b7-4e91-ac89-a2a702dcb81d
Object ID_nl  : 2eebab83-14b7-4e91-ac89-a2a702dcb81d
Original ID  : id-2eebab83-14b7-4e91-ac89-a2a702dcb81d
Semanticsearch  : managementinformatiecomponent
Relaties  : 
Verstuurt gegevens naar (1):

Ontvangt gegevens van (1):

Realiseert aanbevolen standaarden (4):

Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...