Producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten
Contextdiagram
Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het domein Publieksdiensten. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisati- e publieksdiensten Het uitvoeren van taken om de Basisregistratie Personen actueel en betrouwbaar te houden (BusinessFunction) Bevolkingsadmi- nistratie bijhouding Het beheren van winkels, markten en verkoopactiviteiten op straat (BusinessFunction) Winkels, markt en straathandel beheer Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten Het beheren en verlenen van vergunningen voor diverse soorten lokale activiteiten. (BusinessFunction) Vergunningenb- eheer Publieksdiensten Het bijhouden van de burgerlijke staat van personen n.a.v. geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizing (BusinessFunction) Burgerlijke stand diensten Het op aanvraag verstrekken van persoonlijke documenten zoals paspoort of rijbewijs (BusinessFunction) Officiële documenten verstrekking Het behandelen van aanvragen van de Nederlandse nationaliteit of het verkrijgen van bewijs daarvan (BusinessFunction) Nederlandersch- ap diensten een rechtsgeldig afschrift van een bepaalde registratie (BusinessObject) uittreksel een document dat men op reis nodig heeft (BusinessObject) reisdocument een rechtsgeldig document waarmee de rijvaardigheid van een [natuurlijk persoon] wordt onderschreven (BusinessObject) rijbewijs Het managen van mensen en middelen om diensten via een call center te bieden (BusinessFunction) Call center beheer Het managen van mensen en middelen om dienstverlening via balies te bieden (BusinessFunction) Balie beheer Het subsidiëren van diverse soorten binnengemeentelijke activiteiten. (BusinessFunction) Subsidieverleni- ng Publieksdiensten een mens (BusinessObject) natuurlijk persoon Het verlenen van diensten in situaties waarin schade is geleden en de gemeente hierbij betrokken is (BusinessFunction) Schade gerelateerde diensten Het lokaal organiseren van verkiezingen (BusinessFunction) Verkiezingen gerelateerde diensten Het volgen van en waar nodig reageren op mediaberichten waarbij de gemeente een rol speelt (BusinessFunction) Media beheer Het acquireren en optimalisen van de relatie bij en met ondernemers (BusinessFunction) Economische acquisitie en accountmanage- ment Het voordragen en toekennen van onderscheidingen (BusinessFunction) Onderscheiding- en beheer Het subsidiëren van initiatieven die sportbeoefening stimuleren (BusinessFunction) Sportstimulerin- g Het verwerken van een informatieverzoek dat niet direct is af te handelen (BusinessFunction) Informatieverzo- ek verwerking Het adviseren en ondersteunen van ondernemers (BusinessFunction) Bedrijfsadvies en ondersteuning BusinessFunction Bedrijfsgegeven- s beheer Het strategisch promoten van een stad voor bedrijven en bezoekers (BusinessFunction) City marketing en toeristische promotie Het beheren van gevonden en verloren voorwerpen (BusinessFunction) Verloren en gevonden voorwerpen beheer Het behandelen van ingediende ideeen (BusinessFunction) Ideeën verwerking Het behandelen van ingediende klachten (BusinessFunction) Klachten afhandeling AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-01-2020 11:21:56 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 07-01-2020 11:21:56 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities