Personeelsmanagement

ArchiMate-modellen > GEMMA > BusinessFunctions > Personeelsmanagement
Contextdiagram
Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsma- nagement Applicatieservice voor het beheren van medewerkers (ApplicationService) Ondersteunen van personeelsma- nagement Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor organisatorische eenheden. (BusinessFunction) Formatieplann- ing Applicatieservice voor het beheren van personeels- en salarisgegevens voor een juiste salarisverwerking. (ApplicationService) Ondersteunen van salarisadminis- tratie en verwerking Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan personeelszaken. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Personeelsmanagement. (BusinessProcess) Beheren personeel Het administreren van gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkera- dministratie Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het actief stimuleren en begeleiden van kennis- en vaardighedenontwikkeling van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkero- ntwikkeling Het beoordelen van de prestaties van medewerkers en het nemen van passende maatregelen. (BusinessFunction) Medewerkerb- eoordeling Applicatieservice voor het ondersteuning van tijdregistratie door medewerkers. (ApplicationService) Ondersteunen van tijdregistratie Het registreren van de hoeveelheid en het doel waar tijd van medewerkers aan is besteed. (BusinessFunction) Tijdregistratie Het berekenen en uitkeren van het salaris en verwerken van declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverw- erking Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte- en verlofadminist- ratie ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-06-2024 19:24:31 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 19:24:31 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Personeelsmanagement
Definitie     Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Object ID     a8e19e73-b3ea-4ada-8cc9-71375570ab7f
Object ID_nl     a8e19e73-b3ea-4ada-8cc9-71375570ab7f
Original ID     id-a8e19e73-b3ea-4ada-8cc9-71375570ab7f
Semanticsearch     personeelsmanagement
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 06:51.