Ontsluiten van informatieobjecten

ArchiMate-modellen > GEMMA > BusinessFunctions > Ontsluiten van informatieobjecten
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Ontsluiten van informatieobjecten
Definitie     Het ontsluiten van in opslag zijnde informatieobjecten in de vorm van reproducties voor verschillende vormen van gebruik.
Toelichting     Opgeslagen objecten moeten vindbaar, beschikbaar en toegankelijk zijn voor gebruik. Gebruik kan weergave of reproductie van informatieobjecten betreffen, door ambtenaren of burgers. Ontsluiten is ook nodig voor beheerdoelen zoals het overdragen van objecten voor opslag in een andere voorziening. Gezien vanuit gebruikers zal de functie voor het ontsluiten van informatieobjecten vaak door verschillende applicatiecomponenten worden ingevuld. Zoekvraag en opvraagvraag zullen vaak via een ander systeem worden gedaan dat vervolgens communiceert met de component die zorgt voor ontsluiting van informatieobjecten waarbij rekening wordt gehouden met geldende authenticatie- en autorisatieeisen.
Toelichting     Opgeslagen objecten moeten vindbaar, beschikbaar en toegankelijk zijn voor gebruik. Gebruik kan weergave of reproductie van informatieobjecten betreffen, door ambtenaren of burgers. Ontsluiten is ook nodig voor beheerdoelen zoals het overdragen van objecten voor opslag in een andere voorziening. Gezien vanuit gebruikers zal de functie voor het ontsluiten van informatieobjecten vaak door verschillende applicatiecomponenten worden ingevuld. Zoekvraag en opvraagvraag zullen vaak via een ander systeem worden gedaan dat vervolgens communiceert met de component die zorgt voor ontsluiting van informatieobjecten waarbij rekening wordt gehouden met geldende authenticatie- en autorisatieeisen.
Object ID     4e552d04-b19c-4f89-a822-13a5563329be
Object ID_nl     4e552d04-b19c-4f89-a822-13a5563329be
Original ID     id-4e552d04-b19c-4f89-a822-13a5563329be
Semanticsearch     ontsluiten van informatieobjecten
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 22:00.