Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Verklaren inzake overtreding

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 27 sep 2019 om 08:16 (SmartConnect import, batch-id = Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten.xml-20190927090426)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Wanneer belanghebbenden betrokken zijn bij het opleggen van een sanctie, kunnen ook zij in de gelegenheid worden gesteld hun ervaringen, mening en informatie naar voren te brengen wanneer dat van belang is voor een goede afweging. (BusinessService) Verklaren inzake overtreding Alvorens op basis van het sanctieverzoek, de uitgevoerde controle en de daaropvolgende analyse te komen tot een oordeel, wordt eerst de overtreder in de gelegenheid gesteld zijn visie te geven, conform het algemene rechtsbeginsel van hoor en wederhoor. De overtreder moet daartoe kunnen beschikken over alle relevante informatie zodat hij/zij op alle punten kan reageren. Zo nodig wordt een gesprek gearrangeerd tussen overtreder en belanghebbenden. Naar goed gebruik wordt een hoor/wederhoorverslag opgemaakt en ter accordering voorgelegd aan de deelnemende partijen. Het verslag wordt opgenomen in het dossier en speelt een rol in de navolgende afweging. In bijzondere en spoedeisende omstandigheden kan hiervan worden afgeweken en komt de gemeente tot een oordeel zonder toepassen van hoor/wederhoor. (BusinessProcess) Uitvoeren hoor/wederhoor Een belanghebbende is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die mogelijk (nadelige of voordelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan belanghebbende zijn. (BusinessRole) Belanghebbend- e ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 12-04-2021 01:16:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:16:27 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Service.png
Naam  : Verklaren inzake overtreding
Definitie  : Wanneer belanghebbenden betrokken zijn bij het opleggen van een sanctie, kunnen ook zij in de gelegenheid worden gesteld hun ervaringen, mening en informatie naar voren te brengen wanneer dat van belang is voor een goede afweging.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 002-025-020
Object ID  : da631f40-202c-4fb5-afc3-3af207e45e94
Object ID_nl  : da631f40-202c-4fb5-afc3-3af207e45e94
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: