Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Vaststellen definitief besluit

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 15 jul 2019 om 08:37 (SmartConnect import, batch-id = Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten.xml-20190715092036)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
De Gemeenteraad ontvangt het raadsvoorstel voor het vaststellen van de omgevingsplanwijziging met daarbij de beantwoording van zienswijzen. De Gemeenteraad gaat hierover in debat met het College en eventuele insprekers. De Gemeenteraad stelt uiteindelijk de omgevingsplanwijziging vast. (BusinessProcess) Vaststellen definitief besluit OrJunction Belanghebbenden kunnen tijdens raadsvergaderingen inspreken om hun visie naar voren te brengen of relevante aspecten te benadrukken waarvan zij menen dat die tot dan toe onderbelicht zijn gebleven. De Gemeenteraad zal het naar voren gebrachte meenemen in de overwegingen en besluitvorming. (BusinessService) Inspreken raadsvergaderin- g OrJunction De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad TriggeringRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 04-04-2021 14:39:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 04-04-2021 14:39:45 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Vaststellen definitief besluit
Definitie  : De Gemeenteraad ontvangt het raadsvoorstel voor het vaststellen van de omgevingsplanwijziging met daarbij de beantwoording van zienswijzen. De Gemeenteraad gaat hierover in debat met het College en eventuele insprekers. De Gemeenteraad stelt uiteindelijk de omgevingsplanwijziging vast.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-030-030-030
Object ID  : 45110f18-ce2a-4c4f-b79f-b977f35bce23
Object ID_nl  : 45110f18-ce2a-4c4f-b79f-b977f35bce23
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: