Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

grote wijziging?

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 15 jul 2019 om 08:36 (SmartConnect import, batch-id = Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten.xml-20190715092036)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Bij complexe of beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal eerst een voorontwerp opgesteld en ter inspraak gelegd worden, alvorens het definitief ontwerp tot stand komt. Bij kleine wijzigingen kan de voorontwerpfase overgeslagen worden en wordt direct aan het definitief ontwerp begonnen. (OrJunction) Na accordering van de uitgangspunten door het College en eventueel vaststelling daarvan door de Gemeenteraad is de voorbereidingsfase van het proces voltooid. De belangrijkste resultaten zijn de uitgangspunten voor het vervolg en de betrokkenheid van de belanghebbenden. Deze mijlpaal vormt het startpunt voor het opstellen van het (voor)ontwerp van de wijziging in het omgevingsplan. (BusinessEvent) Uitgangspunten gereed Het opstellen van het voorontwerp van de wijziging en de bijbehorende toepasbare regels gebeurt in nauwe samenwerking met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer. Input vanuit deze partijen wordt verwerkt in het voorontwerp. Ook belanghebbenden kunnen hier direct bij betrokken worden, met name deelnemers uit de eerdere participatiefase. (BusinessProcess) Inwinnen advies voorontwerp Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbeleid OrJunction TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship eenvoudige wijziging Deze svg is op 12-04-2021 00:38:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:38:41 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : grote wijziging?
Definitie  : Bij complexe of beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal eerst een voorontwerp opgesteld en ter inspraak gelegd worden, alvorens het definitief ontwerp tot stand komt. Bij kleine wijzigingen kan de voorontwerpfase overgeslagen worden en wordt direct aan het definitief ontwerp begonnen.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-020-010-010
Object ID  : 40d65944-b1d8-457e-9aeb-09028d8c9ba7
Object ID_nl  : 40d65944-b1d8-457e-9aeb-09028d8c9ba7
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: