Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Junction

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 15 jul 2019 om 08:40 (SmartConnect import, batch-id = Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten.xml-20190715092036)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction Na het vaststellen van de reactie of beschikking is de tweede fase van het bedrijfsproces afgerond. Dit vormt het vertrekpunt voor de derde fase van het bedrijfsproces, het leveren van een reactie aan de indiener van de melding. (BusinessEvent) Onderzoeken melding incident gereed De reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) wordt op ambtelijk niveau vastgesteld wanneer geen beleidsgevoelige zaken spelen. Omwille van de zorgvuldigheid wordt het besluit door minimaal twee personen bekeken voordat het vasatgesteld wordt. De reactie of beschikking wordt met het dossier gearchiveerd zodat duurzame toegankelijkheid geborgd is. (BusinessProcess) Vasatstellen reactie of beschikking (ambtelijk) Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving De reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) wordt op bestuurlijk niveau vastgesteld wanneer er beleidsgevoelige zaken spelen. Hoewel in dit procesmodel niet expliciet gemaakt zal in beleidsgevoelige zaken eerder al contact gewenst zijn met de bestuurders. (BusinessProcess) Vasatstellen reactie of beschikking (bestuurlijk) TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 12-04-2021 00:46:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:46:20 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : Junction
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 023-020-020-070
Object ID  : 2619531e-6aef-4c19-bb40-c11b3ee6cd12
Object ID_nl  : 2619531e-6aef-4c19-bb40-c11b3ee6cd12
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: