Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Junction

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 27 sep 2019 om 08:07 (SmartConnect import, batch-id = Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten.xml-20190927090426)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction Wanneer uit de (her)controle is gebleken dat de overtreding waarvoor de sanctie is opgelegd is opgeheven en herhaling is niet waarschjinlijk, dan wordt de sanctie niet toegepast. Dit wordt aan de overtreder en eventuee belanghebbenden medegedeeld, waarna het proces gestaakt wordt. (BusinessEvent) Behandeling gestaakt Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Wanneer uit de (her)controle is gebleken dat de overtreding waarvoor de sanctie is opgelegd is opgeheven, wordt de opgelegde sanctie in beginsel niet meer toegepast en eindigt het proces. Is de overtreding niet opgeheven of is herhaling van de overtreding waarschijnlijk, dan is de volgende stap om toepassing van de sanctie aan te kondigen. Is de opgelegde sanctie een last onder bestuursdwang, dan wordt een kennisgeving opgesteld waarin toepassing van de bestuursdwang wordt aangekondigd. NB. Wanneer sprake is van een ingediend verzoek tot toepassen van de opgelegde bestuusdwang, dan is deze kennisgeving een beschikking conform art. 5.31a Awb. Is de opgelegde sanctie een last onder dwangsom, dan wordt een kennisgeving opgesteld waarin de overtreder medegedeeld wordt dat de dwangsom(men) is/zijn verbeurd. (BusinessProcess) Opstellen kennisgeving toepassing sanctie OrJunction TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 12-04-2021 01:02:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:02:42 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : Junction
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 026-020-010-070
Object ID  : 0da16900-a846-486b-b04c-e6f7ed8de0c8
Object ID_nl  : 0da16900-a846-486b-b04c-e6f7ed8de0c8
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: