Bedrijfsarchitectuur


De bedrijfsarchitectuur beschrijft de producten en diensten die gemeenten aan burgers en bedrijven leveren, de functies en objecten die daarbij een rol spelen en de manier waarop processen worden uitgevoerd.

Hoewel gemeenten in hoofdlijnen dezelfde taken hebben kennen ze, vaak met goede redenen, een andere organisatie-inrichting. Een referentiearchitectuur zoals de GEMMA beschrijft daarom zaken in algemene termen. Onderstaande afbeelding toont de belangrijkste elementen binnen de bedrijfsarchitectuur en hoe zij zich tot elkaar verhouden:

  • Om als gemeente effectief en efficiënt producten en diensten te kunnen leveren worden 'bedrijfsprocessen' uitgevoerd door 'actoren' (met een bepaalde 'rol').
  • Voor het uitvoeren van bedrijfsprocessen zijn in bepaalde taken gespecialiseerde 'bedrijfsfuncties' ingericht.
  • Daarbij spelen binnen de gemeente bekende 'bedrijfsobjecten' een rol.
  • De bedrijfsarchitectuur wordt ondersteund door de informatiearchitectuur waarin elementen zoals 'applicaties' en 'data' zijn beschreven.


Bedrijfsarchitectuur elementen en onderlinge relaties (uit model: GEMMA kennismodel) - Toon SVG - Download als csv


Doelstelling en doelgroep[bewerken]

Er worden twee modellen beschreven, namelijk een Bedrijfsfuncties en Bedrijfsobjecten. Een bedrijfsfunctiemodel is een beschrijving van de functies die een gemeente uitvoert, onafhankelijk van hoe de processen zijn ingericht. Een bedrijfsobjectmodel is een conceptueel gegevensmodel dat laat zien wat de belangrijkste gegevensverzamelingen van een gemeente zijn. Deze twee modellen beschrijven bedrijfsaspecten die de basis vormen voor het inrichten van informatievoorziening. Bij het ontwerpen van informatievoorziening kunnen deze modellen dan ook als startpunt worden gebruikt en verder worden gedetailleerd. Daarnaast zijn het vooral landkaarten waarop relevante ontwikkelingen kunnen worden geplot en waarmee relevante inzichten kunnen worden gecreëerd.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 16 okt 2023 om 14:00.