Bedrijfsarchitectuur


De GEMMA bedrijfsarchitectuur beschrijft de belangrijkste gemeentelijke bedrijfsfuncties, bedrijfsobjecten en bedrijfsprocessen. Het doel is om gemeenten te ondersteunen bij het maken van een samenhangend bedrijfsmodel, dat de organisatie in staat stelt haar doelen te bereiken en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Onderstaande afbeelding toont de belangrijkste architectuurelementen binnen de bedrijfsarchitectuur en hun verhouding tot elkaar.

Bedrijfsarchitectuur elementen en onderlinge relaties (open view in nieuw venster)

Toelichting:

  • Om als gemeente effectief en efficiënt producten en diensten te kunnen leveren worden 'bedrijfsprocessen' uitgevoerd door 'actoren' (met een bepaalde 'rol').
  • Voor het uitvoeren van bedrijfsprocessen zijn in bepaalde taken gespecialiseerde 'bedrijfsfuncties' ingericht.
  • Daarbij spelen binnen de gemeente bekende 'bedrijfsobjecten' een rol.
  • De bedrijfsarchitectuur wordt ondersteund door de informatiearchitectuur waarin elementen zoals 'applicaties' en 'data' zijn beschreven.

Onderstaande definities zijn afkomstig uit het GEMMA-begrippenkader:

Bedrijfsfunctie Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. Financieel management, Personeelsmanagement
Bedrijfsobject Een concept dat binnen een bepaald domein wordt gebruikt en betekenis heeft. Belasting, Uitkering, Paspoort
Bedrijfsproces Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een Product of Dienst. Vergunningverlening, Paspoortverstrekking

Bedrijfsfuncties en bedrijfsobjecten beschrijven en structureren de belangrijkste activiteiten, competenties en begrippen binnen een gemeente. Daarbij gaat het vooral om het ‘wat’ en niet om het 'hoe'. Hierdoor veranderen ze niet zo vaak en zijn ze voor langere termijn bruikbaar. Bijvoorbeeld om gemeentelijk taken en verantwoordelijkheden te verdelen of om te dienen als hulpmiddel bij het inrichten van de gemeentelijke informatievoorziening.

Bij bedrijfsprocessen gaat het meer om het 'hoe'. De GEMMA beschrijft welke processen gemeenten kennen en wat er nodig is om die goed in te richten en uit te voeren. In vergelijking met bedrijfsfuncties en bedrijfsobjecten is daarbij sprake van meer diversiteit en dynamiek. Bij het inrichten van processen spelen zaken een rol zoals lokaal beleid, cultuur, capaciteit en beschikbare informatievoorziening. Een gemeente kan ervoor kiezen om voor de ondersteuning van processen gebruik te maken van een generiek (zaak)systeem, terwijl een andere gemeente kiest voor een veelheid aan taakspecifieke applicaties.

De GEMMA procesarchitectuur is daarom generiek (‘breed toepasbaar’) van aard, waardoor een gemeente er op een bij haar situatie passende manier gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld om haar processen overeenkomstig de GEMMA indeling te structureren en benoemen. Iets dat de samenwerking met andere gemeenten vereenvoudigt.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 20 jun 2024 om 02:00.