API-standaarden

Het wordt steeds belangrijker voor (applicatie)componenten om onderling goed samen te werken. Om dit mogelijk te maken kennen componenten (applicatie)services die voor andere componenten toegankelijk zijn via zogenaamde 'Application Programming Interfaces' (API's). Zo kunnen componenten op een gestructureerde manier functionaliteit van andere componenten gebruiken. Bijvoorbeeld door een API aan te bieden die voor andere componenten bruikbaar is om gegevens uit een achterliggende bronregistratie te gebruiken.

Om doelmatig en efficiënt met API's te werken is het belangrijk om de manier waarop API's worden ontwikkeld, gedocumenteerd, getest en werken te standaardiseren. Er zijn een aantal manieren om dit te realiseren. Een daarvan is het kiezen voor een bepaalde architectuurstijl. Net als in de rest van de wereld geldt ook voor de Nederlandse overheid dat de voorkeur momenteel uitgaat naar API's die werken volgens de REST-architectuurstijl. Maar dan nog geldt dat er aanvullende ontwerpkeuzes moeten worden gemaakt. Daarom is afgesproken om overheidsbrede afspraken te maken over hoe de REST-stijl wordt toegepast bij het ontwerpen van API's. Deze afspraken zijn vastgelegd in de REST-API Design Rules standaard.

Op de website developer.overheid.nl is te zien dat er steeds meer overheids-API's beschikbaar komen die allerlei soorten functionaliteit aanbieden. Op data.overheid.nl worden (ook) API-specificaties gepubliceerd waarmee open data is op te vragen. Voor gemeenten zijn met name API's interessant waarmee elders vastgelegde brongegevens toegankelijk worden gemaakt. Gebruik daarvan kan bijvoorbeeld leiden tot hogere actualiteit en betrouwbaarheid van data en het onderhouden van lokale kopieën overbodig maken.

De GEMMA Architectuurvisie beschrijft hoe standaardisatie via het gebruik van API's cruciaal is om toe te kunnen werken naar een fundamenteel betere informatievoorziening voor gemeenten. Iets dat verder wordt uitgewerkt binnen de thema-architectuur Common Ground die de architectuur uitwerkt die nodig is om de doelen van Common Ground te realiseren.

Vanuit de VNG wordt op verschillende manieren gewerkt aan de ontwikkeling van gestandaardiseerde API's:

  • Via het programma HaalCentraal is gewerkt aan het ontwikkelen van de HaalCentraal API's zodat gemeenten beter data kunnen opvragen uit de basisregistraties.
  • Het project Notificatieservices heeft een concept-standaard ontwikkeld voor het notificeren van plaatsgevonden gebeurtenissen, zoals het wijzigen van brongegevens, aan daarop geabonneerde afnemers. Deze NL GOV for CloudEvents standaard is nu in beheer bij Logius.
  • Voor ondersteuning van zaakgericht werken binnen gemeenten zijn API-standaarden voor zaakgericht werken ontwikkeld.

Meer informatie

Vastgestelde standaarden op vng.nl

Aan de slag met API-standaarden

Nederlandse API-strategie

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mei 2024 om 15:31.