Generieke Zaakafhandelcomponent

ArchiMate-modellen > Zaakgericht werken > ApplicationComponents > Generieke Zaakafhandelcomponent
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en is een kopie van het GEMMA object Generiek Zaakafhandelcomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generieke Zaakafhandelco- mponent Functionaliteit voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken. (ApplicationFunction) Beheren van zaken Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheerco- mponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregist- ratiecomponent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiec- omponent Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistrati- ecomponent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouter- ingcomponent Abstract verzamelcomponent voor specifieke of generieke zaakafhandelcomponenten (procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht). (ApplicationComponent) Zaakafhandelco- mponent (specifiek of generiek) (abstracte component) AssignmentRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Afleveren notificatie nieuwe zaak SpecialisationRelationship FlowRelationship inzien en bijwerken van zaken De generieke of specifieke Zaakafhandelcomponent vraagt de actuele versie van het zaaktype behorende bij de betreffende zaak op bij de Zaaktyperegistratiecomponent. (FlowRelationship) opvragen zaaktype FlowRelationship registratie aanvraag product of dienst Deze svg is op 18-05-2020 02:47:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 18-05-2020 02:47:23 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Zaakgericht werken Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Generieke Zaakafhandelcomponent
Definitie  : Component voor het afhandelen van zaken van alle typen.
Toelichting  : Een generieke component die medewerkers ondersteunt bij het afhandelen van verschillende soorten zaken. Belangrijk is dat de Generieke Zaakafhandelcomponent geschikt is om zaken van alle typen af te handelen. Dus niet beperkt tot zaken van één domein.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : f2dfbd0b-9d36-405c-bdbe-827f3296de29
Relaties  : Komt voor op   :  ArchiMate views: