Sectorale registraties

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en is een kopie van het GEMMA object Sectorale registraties, aangepast voor deze doelarchitectuur.

ArchiMate-element Zaakgericht werken Groep
ArchiMate_Collaboration.png
Naam  : Sectorale registraties
GEMMA subtype  : Buitengemeentelijk
GEMMA type  : Groep
Object ID  : f1a76edb-9a60-49df-b95b-6fd35cc0420b
Relaties  :  Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: