Aanvragen producten en diensten

ArchiMate-modellen > Zaakgericht werken > FlowRelationships > Aanvragen producten en diensten
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en is een kopie van het GEMMA object aanvragen producten en diensten, aangepast voor deze doelarchitectuur.

ArchiMate-relatie Aanvragen producten en diensten
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  FlowRelationship
Vanaf   :  E-formulieren publicatie-en-beheercomponent (ApplicationComponent)
Naar   :  Servicebuscomponent (ApplicationComponent)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Zaakgerichtwerken/0.9/id-cddf1a03-99b5-4ab9-882d-7dfaaa50ee67
Label  :  aanvragen producten en diensten
Object ID  : cddf1a03-99b5-4ab9-882d-7dfaaa50ee67
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Zaakgericht werken