Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

ArchiMate-modellen > Zaakgericht werken > ApplicationComponents > Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en is een kopie van het GEMMA object Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheerco- mponent Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistrati- ecomponent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Loggingcompon- ent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouter- ingcomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregist- ratiecomponent Abstract verzamelcomponent voor specifieke of generieke zaakafhandelcomponenten (procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht). (ApplicationComponent) Zaakafhandelco- mponent (specifiek of generiek) (abstracte component) Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiec- omponent Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmeldinge- n- registratiecompo- nent Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data- warehousecomp- onent Functionaliteit voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken. (ApplicationFunction) Beheren van zaken Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistrib- utiecomponent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke zaakafhandelcomponenten. (ApplicationComponent) Specifieke Zaakafhandelco- mponent (abstracte component) FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship SpecialisationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship SpecialisationRelationship Deze svg is op 13-01-2020 03:05:38 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 13-01-2020 03:05:38 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Zaakgericht werken Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Definitie  : Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.
Toelichting  : Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. Afhankelijk van het type vergunning kan vergunningverlening binnen verschillende domeinen plaats vinden. Bijv. Omgevingswetvergunningen binnen het Ruimtelijk Domein, Bijzondere Wetten en APV gerelateerde vergunningen binnen Publieksdiensten en Evenementvergunningenen in het Domein Openbare Orde en Veiligheid. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : ca98dd6d-1c0b-43dc-a26e-61ebd1cd810d
Relaties  : 


Komt voor op   :  ArchiMate views: