3. inzien van zaken

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie 3. inzien van zaken
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  FlowRelationship
Vanaf   :  Zaakregistratiecomponent (ApplicationComponent)
Documentatie   :  De Documentbeheercomponent kan ook zaakgegevens inzien. Wanneer het bijvoorbeeld (meta)gegevens over de zaak waarbij een of meerdere documenten behoren wil tonen, moet het deze opvragen bij de ZRC.
Naar   :  Documentbeheercomponent (ApplicationComponent)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Zaakgerichtwerken/0.9/id-bcfe80a8-bff4-4802-a432-745f265a3516
Label  :  3. inzien van zaken
Object ID  : bcfe80a8-bff4-4802-a432-745f265a3516
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Zaakgericht werken