3. Ophalen bijbehorend zaaktype

ArchiMate-modellen > Zaakgericht werken > FlowRelationships > 3. Ophalen bijbehorend zaaktype
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie 3. Ophalen bijbehorend zaaktype
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  FlowRelationship
Vanaf   :  Zaaktypecataloguscomponent (ApplicationComponent)
Documentatie   :  De Documentregistratiecomponent vraagt aan de Zaaktypecataloguscomponent welk zaaktype bij de betreffende productaanvraag behoort en (eventueel) in welk systeem deze afgehandeld wordt. Dit laatste is optioneel. Wordt dit niet in de ZTC bijgehouden, dan moet de Servicebuscomponent over een tabel beschikken van zaaktypen en systemen waari deze afgehandeld worden.
Naar   :  Documentbeheercomponent (ApplicationComponent)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Zaakgerichtwerken/0.9/id-bc270116-5315-4003-9c35-8e33bef940d3
Label  :  3. Ophalen bijbehorend zaaktype
Object ID  : bc270116-5315-4003-9c35-8e33bef940d3
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Zaakgericht werken