1. inzien van (zaak)documenten

ArchiMate-modellen > Zaakgericht werken > FlowRelationships > 1. inzien van (zaak)documenten
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie 1. inzien van (zaak)documenten
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  FlowRelationship
Vanaf   :  Documentregistratiecomponent (ApplicationComponent)
Documentatie   :  De documentbeheercomponent biedt inzicht in de documenten in de Documentregistratiecomponent
Naar   :  Documentbeheercomponent (ApplicationComponent)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Zaakgerichtwerken/0.9/id-a4a9d948-0158-4837-919e-db9e712055f3
Label  :  1. inzien van (zaak)documenten
Object ID  : a4a9d948-0158-4837-919e-db9e712055f3
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Zaakgericht werken