2. Document + metadata

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie 2. Document + metadata
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  FlowRelationship
Vanaf   :  Mijngemeentecomponent (ApplicationComponent)
Documentatie   :  De Mijngemeentecomponent stuurt het nieuw binnengekomen document ovv. de benodigde metadata (in ieder geval het zaaknummer) naar de bijbehorende Zaakafhandelcomponent.
Naar   :  Zaakafhandelcomponent (specifiek of generiek) (abstracte component) (ApplicationComponent)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Zaakgerichtwerken/0.9/id-9e1f666b-ca17-42d0-b154-7ad2198344ea
Label  :  2. Document + metadata
Object ID  : 9e1f666b-ca17-42d0-b154-7ad2198344ea
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Zaakgericht werken