Mijngemeentecomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en is een kopie van het GEMMA object Mijngemeentecomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeentec- omponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiec- omponent Abstract verzamelcomponent voor specifieke of generieke zaakafhandelcomponenten (procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht). (ApplicationComponent) Zaakafhandelco- mponent (specifiek of generiek) (abstracte component) Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregist- ratiecomponent Functionaliteit waarmee een burger of bedrijf zijn gegevens kan inzien, lopende zaken kan volgen en waarmee persoonlijke gegevens, zoals het e-mail adres of telefoonnummer, kan worden gewijzigd. De burger kan aanlopende zaken documenten toevoegen en gegevens aanvullen. Dit kan (op termijn) worden ingevuld via mijnoverheid.nl. (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent De mijngemeentecomponent toont de lopende zaken van de klant en haalt de benodigde gegevens op van de zaak waaraan dit bijkomende document gekoppeld moet worden. (FlowRelationship) 1. Opzoeken zaak Een inwoner kan via de Mijngemeentecomponent alle lopende en (recent) afgesloten zaken en per zaak de relevante zaakdetails inzien. (FlowRelationship) 1. informatie over za(a)k(en) De Mijngemeentecomponent stuurt het nieuw binnengekomen document ovv. de benodigde metadata (in ieder geval het zaaknummer) naar de bijbehorende Zaakafhandelcomponent. (FlowRelationship) 2. Document + metadata Een inwoner kan via de Mijngemeentecomponent de zaakdocumenten inzien waar hij/zij toegang toe heeft, zoals de aanvraag en de daarbij verstuurde bijlagen. (FlowRelationship) 2. zaakdocumenten AssignmentRelationship FlowRelationship inzage en bijwerken gegevens FlowRelationship inzage in lopende zaken en aanvragen Deze svg is op 18-05-2020 02:48:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 18-05-2020 02:48:29 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Zaakgericht werken Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Mijngemeentecomponent
Definitie  : Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening.
Toelichting  : De component kent authenticatie- en autorisatiemogelijkheden om derden toegang te geven tot persoonlijke informatie of dienstverlening. "Derden" kunnen bijvoorbeeld burgers, bedrijven, instellingen of ketenpartners zijn. Via het component kunnen diverse soorten diensten worden geleverd, bij voorkeur via zelfstandig uit te voeren configuratie van het systeem. Het component maakt gebruik van landelijke bouwstenen voor authenticatie (bijv. DigiD en eHerkenning). Het component wordt bijvoorbeeld ingezet voor het realiseren van een MijnGemeente-portaal.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 96f66a08-8e0b-4602-944b-73ca3ba659f2
Relaties  : 


Komt voor op   :  ArchiMate views: