4. aanvraag product of dienst

ArchiMate-modellen > Zaakgericht werken > FlowRelationships > 4. aanvraag product of dienst
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie 4. aanvraag product of dienst
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  FlowRelationship
Vanaf   :  Documentbeheercomponent (ApplicationComponent)
Documentatie   :  Op basis van het zaaktype routeert de Documentbeheerocmponent de aanvraag naar de juiste Zaakafhandelcomponent.
Naar   :  Zaakafhandelcomponent (specifiek of generiek) (abstracte component) (ApplicationComponent)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Zaakgerichtwerken/0.9/id-8a54106a-9435-4f12-94a9-4f05fbc9eacf
Label  :  4. aanvraag product of dienst
Object ID  : 8a54106a-9435-4f12-94a9-4f05fbc9eacf
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Zaakgericht werken