Scanning-en-imagingcomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en is een kopie van het GEMMA object Scanning-en-imagingcomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

ArchiMate-element Zaakgericht werken Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Scanning-en-imagingcomponent
Definitie  : Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager.
Toelichting  : De component maakt het mogelijk om analoge gegevens om te zetten in digitale gegevens die eenvoudig toegankelijk zijn binnen bedrijfsprocessen. Wanneer het omzetten plaatsvindt op een geprotocolleerde en goedgekeurde manier kunnen ontstane digitale gegevens als voldoende authentiek worden beschouwd en kunnen de oorspronkelijke analoge gegevens desgewenst worden vernietigd.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 89d557be-4c18-464e-b5fd-4f56c66c8b66
Relaties  : 
Toegewezen functies (1):

Verstuurt gegevens naar (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: