3c. notificeren over zaak

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie 3c. notificeren over zaak
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  FlowRelationship
Vanaf   :  Notificatierouteringcomponent (ApplicationComponent)
Documentatie   :  De notificatierouteringscomponent notificeert een Outputmanagementcomponent van bepaalde wijzigingen, obv een abonnementen op notificaties per zaaktype. Deze kan vervolgens ene berichtgenereren en versturen via een in te stellen kanaal (e-mail, post, SMS,..).
Naar   :  Outputmanagementcomponent (ApplicationComponent)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Zaakgerichtwerken/0.9/id-7680fbba-e00f-49d8-b402-62666551a08a
Label  :  3c. notificeren over zaak
Object ID  : 7680fbba-e00f-49d8-b402-62666551a08a
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Zaakgericht werken