2. ophalen uniek zaaknummer

ArchiMate-modellen > Zaakgericht werken > FlowRelationships > 2. ophalen uniek zaaknummer
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie 2. ophalen uniek zaaknummer
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  FlowRelationship
Vanaf   :  Zaakregistratiecomponent (ApplicationComponent)
Documentatie   :  De documentbeheerocmponent haalt een uniek zaaknummer op bij de Zaakregistratiecomponent (optioneel).
Naar   :  Documentbeheercomponent (ApplicationComponent)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Zaakgerichtwerken/0.9/id-73878999-7d95-4b4d-9721-d5c90ab1f934
Label  :  2. ophalen uniek zaaknummer
Object ID  : 73878999-7d95-4b4d-9721-d5c90ab1f934
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Zaakgericht werken