2. bijwerken (zaak)documenten

ArchiMate-modellen > Zaakgericht werken > FlowRelationships > 2. bijwerken (zaak)documenten
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie 2. bijwerken (zaak)documenten
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  FlowRelationship
Vanaf   :  Zaakafhandelcomponent (specifiek of generiek) (abstracte component) (ApplicationComponent)
Documentatie   :  De Zaakafhandelcomponent werkt zaakdocumenten rechtstreeks bij (toevoegen, verwijderen, bijwerken) in de Documentregistratiecomponent.
Naar   :  Documentregistratiecomponent (ApplicationComponent)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Zaakgerichtwerken/0.9/id-6f3fb0b3-f68a-4e87-8c41-cd8379e6867c
Label  :  2. bijwerken (zaak)documenten
Object ID  : 6f3fb0b3-f68a-4e87-8c41-cd8379e6867c
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Zaakgericht werken