1. Opzoeken zaak

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie 1. Opzoeken zaak
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  FlowRelationship
Vanaf   :  Zaakregistratiecomponent (ApplicationComponent)
Documentatie   :  De mijngemeentecomponent toont de lopende zaken van de klant en haalt de benodigde gegevens op van de zaak waaraan dit bijkomende document gekoppeld moet worden.
Naar   :  Mijngemeentecomponent (ApplicationComponent)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Zaakgerichtwerken/0.9/id-6c5bdc6a-34be-4103-b968-677e7893ce13
Label  :  1. Opzoeken zaak
Object ID  : 6c5bdc6a-34be-4103-b968-677e7893ce13
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Zaakgericht werken