1. ingescand document

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie 1. ingescand document
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  FlowRelationship
Vanaf   :  Scanning-en-imagingcomponent (ApplicationComponent)
Documentatie   :  Het door de Scanning- en imagingcomponent ingescande document wordt doorgestuurd naar de Documentbeheercomponent. Dit kan via een koppeling, of door het uploaden van een gescand document door een medewerker.
Naar   :  Documentbeheercomponent (ApplicationComponent)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Zaakgerichtwerken/0.9/id-647b8ba7-873d-47c5-bba8-1ef6458cf875
Label  :  1. ingescand document
Object ID  : 647b8ba7-873d-47c5-bba8-1ef6458cf875
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Zaakgericht werken