2. bijwerken van (zaak)documenten

ArchiMate-modellen > Zaakgericht werken > FlowRelationships > 2. bijwerken van (zaak)documenten
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie 2. bijwerken van (zaak)documenten
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  FlowRelationship
Vanaf   :  Documentbeheercomponent (ApplicationComponent)
Documentatie   :  De Documentbeheercomponent kan documenten en dossiers in de Documentregistratiecomponent bijwerken (bv toevoegen metadata).
Naar   :  Documentregistratiecomponent (ApplicationComponent)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Zaakgerichtwerken/0.9/id-5dc37bf4-2bc8-4023-9b84-eb9851913fc6
Label  :  2. bijwerken van (zaak)documenten
Object ID  : 5dc37bf4-2bc8-4023-9b84-eb9851913fc6
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Zaakgericht werken