1a. opvragen uniek zaaknummer

ArchiMate-modellen > Zaakgericht werken > FlowRelationships > 1a. opvragen uniek zaaknummer
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie 1a. opvragen uniek zaaknummer
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  FlowRelationship
Vanaf   :  Servicebuscomponent (ApplicationComponent)
Documentatie   :  De e-formulieren publicatie- en beheercomponent vraagt via de servicebus een uniek zaaknummer op bij de zaakregistratiecomponent.
Naar   :  E-formulieren publicatie-en-beheercomponent (ApplicationComponent)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Zaakgerichtwerken/0.9/id-54c783c2-0b68-4319-8572-bb35bb88bb14
Label  :  1a. opvragen uniek zaaknummer
Object ID  : 54c783c2-0b68-4319-8572-bb35bb88bb14
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Zaakgericht werken