Zaaktypecataloguscomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en is een kopie van het GEMMA object Zaaktypecataloguscomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatalo- guscomponent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbehe- ercomponent Functionaliteit voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van zaaktypen Abstract verzamelcomponent voor specifieke of generieke zaakafhandelcomponenten (procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht). (ApplicationComponent) Zaakafhandelco- mponent (specifiek of generiek) (abstracte component) De Servicebuscomponent vraagt aan de Zaaktypecataloguscomponent welk zaaktype bij de betreffende productaanvraag behoort en (eventueel) in welk systeem deze afgehandeld wordt. Dit laatste is optioneel. Wordt dit niet in de ZTC bijgehouden, dan moet de Servicebuscomponent over een tabel beschikken van zaaktypen en systemen waari deze afgehandeld worden. (FlowRelationship) 2b. opvragen zaaktype De Documentregistratiecomponent vraagt aan de Zaaktypecataloguscomponent welk zaaktype bij de betreffende productaanvraag behoort en (eventueel) in welk systeem deze afgehandeld wordt. Dit laatste is optioneel. Wordt dit niet in de ZTC bijgehouden, dan moet de Servicebuscomponent over een tabel beschikken van zaaktypen en systemen waari deze afgehandeld worden. (FlowRelationship) 3. Ophalen bijbehorend zaaktype De medewerker inkomende Post zoekt met de Documentbeheercomponent naar een zaaktype waarbij het binnengekomen document kan horen (optioneel, indien de bijbehorende zaak niet direct duidelijk is). Ook kan hier worden opgezocht welke Zaakafhandelcomponent zaken van dit type behandelt, indien dit niet al uit de Zakenregistratiecomponent blijkt. (FlowRelationship) 3. Opzoeken zaaktype AssignmentRelationship De generieke of specifieke Zaakafhandelcomponent vraagt de actuele versie van het zaaktype behorende bij de betreffende zaak op bij de Zaaktyperegistratiecomponent. (FlowRelationship) opvragen zaaktype Het generieke of specifieke Zaakafhandelcomponent vraagt de actuele versie van het zaaktype behorende bij de betreffende zaak op bij het Zaaktyperegistratiecomponent. (FlowRelationship) opvragen zaaktype Deze svg is op 23-01-2021 23:39:35 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 23-01-2021 23:39:35 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Zaakgericht werken Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Zaaktypecataloguscomponent
Definitie  : Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens.
Toelichting  : De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. Deze gegevens kunnen door applicaties worden gebruikt om voor zaken van een bepaald type de juiste gegevens(statussen, resultaattypen, documenttypen,..) te bepalen. Applicaties die gebruik maken van deze zaaktypegegevens zijn bijvoorbeeld een zaakafhandelcomponent, een vergunningcomponent of een subsidiecomponent. Opslag van zaaktypegegevens vindt plaats conform het informatiemodel ZTC. De verzameling opgeslagen zaaktypegegevens wordt ook aangeduid met de term "zaaktypecatalogus".
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 3ef9cdd9-631c-4d3e-88c3-f756423d6314
Relaties  : 
Toegewezen functies (1):


Komt voor op   :  ArchiMate views: