2a. opvragen zaaktype

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie 2a. opvragen zaaktype
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  FlowRelationship
Vanaf   :  Servicebuscomponent (ApplicationComponent)
Documentatie   :  De e-formulieren publicatie- en beheercomponent vraagt via de servicebus een het zaaktype en optioneel het afhandelende systeem op bij de zaaktypecataloguscomponent
Naar   :  E-formulieren publicatie-en-beheercomponent (ApplicationComponent)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Zaakgerichtwerken/0.9/id-29ae1d9a-0807-4f5b-90b4-776970b515b4
Label  :  2a. opvragen zaaktype
Object ID  : 29ae1d9a-0807-4f5b-90b4-776970b515b4
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Zaakgericht werken