Outputmanagementcomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en is een kopie van het GEMMA object Outputmanagementcomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

ArchiMate-element Zaakgericht werken Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Outputmanagementcomponent
Definitie  : Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren.
Toelichting  : Output van een proces kan een brief, een beschikking of een andersoortig document zijn. Afhankelijk van de kanaalvoorkeur van klant of ketenpartner en de inrichting van de gemeente, moeten deze berichten per e-mail, berichtenbox of printer gestuurd worden. Door hiervoor één generiek component te voorzien, hoeven procesondersteunende systemen deze logica niet in te bouwen.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA subtype  : Geen
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 15064617-043a-4b22-bc68-718d915bcfc1
Relaties  : 
Ontvangt gegevens van (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: